Een hersenscan kan mensen met geheugenproblemen helpen om te weten of ze de ziekte van Alzheimer aan het ontwikkelen zijn. In samenwerking met de Belgian Dementia Council publiceerde professor dr. Sebastiaan Engelborghs – neuroloog bij ZNA – een studie waarin ze de betrouwbaarheid van MRI-hersenscans nagingen. Hersenscans die de vroege veranderingen die kunnen duiden op de ziekte van Alzheimer kunnen opsporen. “Dat opsporen in een vroeg stadium is niet evident, maar wel heel belangrijk om snel te kunnen starten met de juiste behandeling.”

Alzheimerdiagnose

De methode van de automatische analyse is zodanig accuraat dat artsen ze in de praktijk kunnen gebruiken om de diagnose van alzheimer te onderbouwen. “En dat is natuurlijk fantastisch nieuws”, aldus professor Engelborghs. Tot dusver stelden artsen de diagnose in een vroeg stadium voornamelijk door in het hersenvocht te speuren naar eiwitten die typisch zijn voor alzheimer. Engelborghs: ‘In vijf jaar tijd hebben we in ons labo het aantal aanvragen voor de analyse van hersenvocht voor alzheimer zien stijgen van 800 naar 1.100 per jaar. Die aanpak is zeer betrouwbaar, maar invasief, want het vergt een lendenpunctie.

Geheugenproblemen

Maar waarin verschillen de hersenen van iemand die alzheimer aan het ontwikkelen is met die van een gezond persoon? “Vooral de volumes van de hersenschors en de hippocampus zijn kleiner dan bij gezonde personen. Door die hersendelen van een patiënt te vergelijken met wat normaal is op zijn of haar leeftijd, hebben we een extra puzzelstuk in handen voor een juiste diagnose. Gesprekken met de patiënt en zijn of haar omgeving en een neuropsychologisch onderzoek blijven wel belangrijk.” benadrukt professor Engelborghs.

Mensen met geheugenproblemen willen vaker dan vroeger zeker weten of ze alzheimer ontwikkelen. Sommigen willen op tijd, als ze nog wilsbekwaam zijn, belangrijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over eigendommen of hun levenseinde’, zegt Engelborghs.

Bron: ZNA