Mensen met een arteriële trombose in hun been lopen een relatief hoog risico om kanker te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van the Aarhus University en the Aarhus University Hospital.

6600 patiënten

Voor hun studie analyseerden de wetenschappers gegevens van 6600 Denen die gediagnosticeerd waren met een arteriële bloedprop in hun been. Van hen ontwikkelden 772 binnen twintig jaar een vorm van kanker. Vervolgens vergeleek het team deze data met die van de algehele Deense populatie.

De wetenschappers kwamen tot de ontdekking dat de trombosepatiënten in de eerste zes maanden na hun diagnose drie keer zo veel risico liepen om kanker te ontwikkelen in vergelijking met de rest van de populatie. Dit kwam neer op een 40 procent grotere kans. Een jaar later was dit risico gedaald naar 15 procent.

Arteriële trombose

De wetenschappers concluderen dat er sprake lijkt te zijn van een duidelijk verband tussen arteriële artrose en kanker. Wat deze correlatie precies veroorzaakt, is echter niet duidelijk. Zo kan de bloedprop aanzetten tot de vorming van tumoren, maar is het ook mogelijk dat kanker de groei van arteriële bloedproppen teweegbrengt.

Hoe dan ook stelt het team dat de resultaten van hun studie betekenisvol zijn en geïntegreerd zouden moeten worden in trombosebehandelingen. Zo dienen artsen patiënten altijd op de hoogte te stellen van het risico dat zij lopen, zodat zij alert kunnen zijn op vroege signalen. Ook is het gewenst mensen met een arteriële bloedprop in het ziekenhuis op te nemen, zodat direct op kanker gescreend kan worden.