Uit een nieuw 25 jaar lang onderzoek naar zout, blijkt dat zelfs een beetje extra zoutinname al risico geeft op vroegtijdig overlijden. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift American College of Cardiology.

Meer dan 85% van de Nederlandse bevolking krijgt meer zout binnen dan de maximale aanbevolen hoeveelheid van 6 gram zout per dag. Het grootste gedeelte krijgen we binnen via de consumptie van verwerkt voedsel. Teveel zoutinname kan o.a. leiden tot een verhoogde bloeddruk.

Resultaten bij extra en verminderde zoutinname

Voor mensen die normaal ongeveer 1,5 theelepel (3,4 gram) zout innemen, blijkt dat zij een 12% grotere kans hebben op eerder overlijden, voor elke gram zout die zij meer binnenkrijgen. Uit de resultaten kwam overigens ook enigszins goed nieuws. Volgens onderzoeker Nancy Cook van de Harvard School of Public Health blijken mensen die minder dan 1 theelepel (2,3 gram per dag) innemen, namelijk 25% minder kans te hebben op overlijden, dan mensen die 1,5 theelepel binnenkrijgen.

Gecontroleerde vs. ongecontroleerde zoutinname

Wetenschappers deelden bij dit onderzoek deelnemers in twee groepen. De ene groep kreeg advies over het verminderen van de zoutinname en de andere groep mocht zelf bepalen hoeveel zout ze consumeerden. Het zoutgehalte werd gemeten aan de hand van urinestalen.
In totaal zijn er ruim 6.000 mensen gevolgd in het onderzoek. Van de groep die moest letten op hun zoutconsumptie overleden er uiteindelijk 251 gedurende het onderzoek. In de andere groep overleden er 272.

Direct verband zoutinname en overlijden

Cook zegt dat de link tussen zoutinname en overlijden tegenstrijdig is. Er schijnt nu wel vaak geaccepteerd te worden dat een hogere zoutconsumptie voor ongewenste effecten kan zorgen. In tegenstelling lijken de voordelen van lagere consumptie minder geaccepteerd. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat minder zout eten helpt bij het verlagen van de bloeddruk. In hoeverre dit zich daadwerkelijk vertaalt tot een lager risico op hart- en vaatziekten is nog niet onomstreden bewezen.

Hoewel de resultaten uit dit onderzoek geen directe oorzaak-gevolgrelatie laten zien, tonen ze volgens Cook wel een direct verband tussen zoutinname en overlijden aan. Dit verband houdt voor dit onderzoek in dat mensen met een minimale inname van zout, het minste kans hebben op vroegtijdig overlijden. De mensen uit het onderzoek waren allemaal ‘gezond’, wat betekent dat er geen invloed was van eventuele externe factoren (hoge bloeddruk, vaatziekten).

Bron: American College of Cardiology