De bevindingen van het eerste grootschalige onderzoek naar onder andere hormoontherapie en gehoorproblemen tonen een verrassend resultaat: orale hormoontherapie en een oudere overgangsleeftijd zijn gelinkt aan een verhoogd risico op gehoorverlies. De resultaten zijn gepubliceerd in Menopause, de uitgave van The North American Menopause Society (NAMS).

Onderzoek naar gehoorverlies in de overgang

De relatie kwam aan het licht na een analyse van de resultaten uit de Nurses’ Health Study II, waarin 80.972 deelneemsters gehoorverlies rapporteerden. Dit was een breed opgezet onderzoek naar chronische ziekten bij vrouwen.

Daarnaast bleek een oudere leeftijd tijdens de aanvang van de menopauze ook een verhogende factor te zijn. De mechanismen achter dit verband zijn nog onduidelijk.

Verband tussen het gehoor en de menopauze

Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem, ook in Nederland. Circa 1.6 miljoen Nederlanders ondervinden gehoorproblemen en dit aantal zal logischerwijs groeien wanneer de vergrijzing toeneemt. De aandoening is namelijk onlosmakelijk verbonden met ouderdom, net als de overgang.

Het vermoeden bestaat al langer dat hormoontherapie tijdens de overgang een directe invloed heeft op het gehoor. Dit wees alleen eerder in tegengestelde richting: het gehoor zou verslechteren als gevolg van de menopauze en hormoontherapie kon dit verhelpen.

“De bevindingen van deze observatiestudie waren onverwachts, maar moeten leiden tot meer klinische interventiestudies,” zegt dr. JoAnn Pinkerton. Ze is uitvoerend directrice van de NAMS. “Informatie over de potentiële effecten op het gehoor is erg belangrijk voor de discussie over de voor- en nadelen van hormoontherapie na de overgang.”