Onderzoekers van de University of Warwick hebben nieuwe proeven ontwikkeld waarmee autisme bij kinderen geïdentificeerd kan worden.

Nieuwe testen

Het team dat het internationale onderzoek uitvoerde stelt dat hun testen naar beschadigde eiwitten de eerste in hun soort is. De testen kunnen leiden tot een eerdere constatering van autismespectrumstoornissen (ASS). Hierdoor kunnen kinderen met autisme dus veel eerder in hun leven een passende behandeling krijgen. ASS’s worden gedefinieerd als ontwikkelingsstoornissen die voornamelijk de sociale interactie beïnvloeden en kunnen een breed spectrum van gedragsproblemen omvatten. Deze bestaan onder andere uit spraakstoornissen, repetitief en/of compulsief gedrag, hyperactiviteit, angst en moeite om zich aan te passen aan nieuwe omgevingen. Aangezien er een breed scala aan ASS-symptomen is, kan de diagnose moeilijk en onzeker zijn. Dit is voornamelijk het geval in de vroege stadia van ontwikkeling. Het team werd geleid door Naila Rabbani, van de University of Warwick. Ze gaf aan te hopen dat de testen ook nieuwe oorzakelijke factoren zullen onthullen. Met het doorgaan van de testen hoopt Rabbani verdere specifieke plasma- en urineprofielen of “vingerafdrukken” die kunnen duiden op autisme aan het licht te brengen. Het onderzoeksteam vond een verband tussen ASS en beschadigingen aan de eiwitten in het bloedplasma.

Niet bekende oorzaken

Bij 30-35% van de gevallen met ASS is het genetisch bepaald. De resterende 65-70% van de gevallen wordt veroorzaakt door een combinatie van omgevingsfactoren, meerdere mutaties en zeldzame genetische varianten. Het onderzoeksteam is van mening dat de testen bijdragen aan het onthullen van nog niet bekende oorzaken van ASS.
Het onderzoek is gepubliceerd in Molecular Autism.