Binnen de mondzorg zijn er verschillende disciplines. En net zoals dat binnen de overige gezondheidszorg geldt, vereist een optimale beheersing van zo’n discipline behalve een goede opleiding ook veel ervaring. “Steeds meer tandartsen die zelf niet dagelijks bezig zijn met implantologie verwijzen daarom hun cliënten naar een gespecialiseerde praktijk”, vertelt kaak-chirurg-implantoloog Kees Heijdenrijk.

“In zo’n praktijk werken specialisten die zich uitsluitend bezighouden met dit vakgebied. Je kunt het vergelijken met de verwijzing naar een orthodontist. De cliënt komt voor het plaatsen van een implantaat bij de specialist en blijft voor de overige mondzorg onder behandeling bij de eigen tandarts.”

Waarom is het belangrijk dat een implantoloog veel chirurgische ervaring heeft?

“Het plaatsen van een implantaat lijkt misschien eenvoudig maar er is veel kennis en ervaring voor nodig om te komen tot een optimaal eindresultaat. Vroeger was het al een succes als een implantaat vastgroeide. Tegenwoordig moet het implantaat niet alleen jaren blijven zitten, maar het eindresultaat moet ook niet van echt te onderscheiden zijn.

Daarnaast stuit je tijdens behandelingen vaak op onvoorziene problemen. Alleen een ervaren kaakchirurg-implantoloog is in staat om dergelijke problemen ter plekke op te lossen en ervoor te zorgen dat de behandeling snel en goed verloopt. Die snelheid is ook van belang voor het herstel. Als de operatietijd kort is, verloopt de genezing voorspoediger en ervaart de cliënt minder zwelling en pijn.”

Zijn er meer disciplines binnen zo’n gespecialiseerde praktijk?

“Binnen onze organisatie is alles gericht op een optimaal eindresultaat. Het is een kliniek waar alle mogelijkheden binnen de implantologie bekend zijn en uitgevoerd kunnen worden door experts. Het team bestaat niet alleen uit kaakchirurgen, ook tandartsen, tandtechnici, tandprothetici en mondhygiënisten maken deel uit van het behandelteam.”

“Het voordeel van een multidisciplinair team is dat er meer kennis en kunde aanwezig is”, legt kaakchirurg-implantoloog Hans Seydell uit. “Als iemand bij ons komt met een probleem dan geven de verschillende specialisten ieder hun input vanuit hun expertise. Daardoor ontstaat een beter en completer behandelplan dan wanneer slechts een specialist bij de behandeling is betrokken.”