Multidisciplinair handelen bij de behandeling van borstkanker wordt meer en meer gemeengoed. IORT staat voor Intra Operatieve Radiotherapie: tijdens de sparende behandeling van borstkanker wordt een eenmalige hoge dosis straling gegeven.

IORT in de praktijk

Oncologisch chirurg Joost van der Sijp legt uit: “We doen IORT vanaf 2010. Momenteel gebeurt dit in onderzoeksverband met een selectie van patiënten waarvan wij vinden dat het veilig genoeg is om het bij deze patiënten te doen. Het gaat om postmenopauzale patiënten, van 60 jaar en ouder met een tumor die niet groter is dan 2-3 centimeter. De lymfklieren in de oksel moeten ook schoon zijn.”

Uit literatuur bleek dat de behandeling haalbaar is en veelbelovend voor de specifieke doelgroep. “Voor deze patiënten is het als het ware een one stop shop: ze worden tijdens de operatie bestraald met een hoge dosis röntgenstraling en ze hoeven na de operatie niet meer 15 of 20 keer terug te komen voor radiotherapie, zoals vroeger het geval was. Met name bij oudere patiënten is dat belangrijke winst.”

Wat zijn de voordelen van IORT?

Bij IORT wordt dus tijdens de operatieve verwijdering van de tumor in de borst bestraald. Achter de borstklier wordt een metalen plaatje gelegd en het weefsel dat rondom de tumor ligt kan heel gericht met een hoge dosis worden bestraald. Dat heeft ook als voordeel dat de huid geen stralingsschade oploopt.
Van der Sijp: “Onze ervaring is dat het resultaat naderhand cosmetisch heel fraai is. Bovendien geneest het borstklierweefsel heel goed. Samenvattend biedt de behandeling dus meer gemak voor de patiënt met een goed resultaat. Voor de verzekeraars scheelt deze behandeling aanzienlijk in de taxikosten, doordat aanvullende behandelingen niet nodig zijn. Nadeel is voor mij als chirurg dat de operatie ongeveer een half uur langer duurt, maar uiteraard staan we als artsen voor het belang voor de patiënt.”

Selectie van de patiënten

Professor Henk Struikmans is vanuit de radiotherapie aan de multidisciplinaire behandeling verbonden. Hij licht toe waarom de patiëntengroep voor IORT zo duidelijk wordt geselecteerd. De leeftijd van de patiënt speelt daarbij een belangrijke rol: “Bij jongere vrouwen is de kans op terugkeer van de borstkanker aanzienlijk groter. Daarnaast geldt dat het borstklierweefsel bij vrouwen van 60 jaar en ouder minder compact is, zodat een tumor op een mammografie beter is te onderscheiden en beter is in te schatten hoe groot de tumor in kwestie is. Het is dus een kwestie van safety first.” Struikmans stipt aan dat vrouwen die IORT hebben gehad, over het algemeen veel sneller hersteld zijn. “Het is voor patiënten een mooie ontwikkeling.”