Bij kanker gaat de aandacht eerst en vooral uit naar de medische behandeling. Naast de lichamelijke impact heeft kanker echter ook grote sociale en emotionele gevolgen, waar in ziekenhuizen nog wel eens aan wordt voorbijgegaan. De meerderheid van kankerpatiënten krijgt op enig moment te maken met emoties als angst en depressie en heeft last van (ernstige) vermoeidheid. De ziekte raakt ook de naasten van patiënten. Bestaande routines en gewoontes worden onderbroken en er volgt een emotionele achtbaan van onderzoeken en behandelingen.

Gespecialiseerde psycho-oncologische zorg

Soms lukt het onvoldoende om op eigen kracht de ziekte te verwerken. Dan komt het Helen Dowling Instituut (HDI) in beeld, met vestigingen in Bilthoven, Arnhem en Groesbeek. Het HDI biedt gespecialiseerde psychologische zorg aan mensen met kanker én hun naasten om bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen te behandelen. De aard en complexiteit van deze klachten vragen om specifieke kennis over de medische en psychische impact van kanker. De psychologen van het HDI begrijpen als geen ander wat (ex-)patiënten en hun naasten doormaken, zowel binnen als buiten de ziekenhuisdeuren. Jaarlijks vinden 1.900 mensen de weg naar het HDI, na verwijzing van hun huisarts of medisch specialist.

Behandelingen

Het HDI is een erkende ggz-instelling en biedt zowel generalistische basis ggz als specialistische ggz, vergoed vanuit de basisverzekering. Het zorgaanbod is breed dankzij de aanwezigheid van klinisch psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, een seksuoloog en psychiater. Mensen met kanker en hun naasten kunnen er terecht voor individuele, relatie-, gezins- en groepstherapie of online therapie gericht op het verminderen van vermoeidheid en angst bij kanker. Onderzoek toont aan dat de zorg van het HDI leidt tot significante afname van klachten en toename van de levenskwaliteit, ook als de prognose slecht is. Met de hulp van therapeuten leren mensen weer te participeren in de maatschappij, te re-integreren op de arbeidsmarkt en/of ernstiger psychische problematiek te voorkomen.