In bijna een derde van de sterfgevallen was kanker in 2018, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Er overleden ongeveer 47.000 (30 procent) aan de gevolgen van kanker. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent van de overledenen, en 1 procent van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Doodsoorzaken per leeftijdsgroep

In 2018 overleden ruim 153.000 personen. De doodsoorzaken verschillen sterk per leeftijdsgroep. Er overleden minder dan 2.000 mensen tussen 15 en 40 jaar, waarvan 44 procent aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een ongeval, zelfdoding of moord. Bij personen tussen 40 en 80 jaar is kanker de meest voorkomende doodsoorzaak, te weten 45 procent van de sterfgevallen. Vanaf 80 jaar is de sterfte aan hart- en vaatziekten het hoogst, en voor 5 procent van de overleden 85-plussers was in 2018 een val de doodsoorzaak.

Doodsoorzaken 2018

Doodsoorzaak Percentage
– Kanker
– Hart- en vaatziekten
– Psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel
– Ziekten van de ademhalingsorganen
– Niet natuurlijke doodsoorzaken
– Overige ziekten
30
25
13
9
6
17
De eenzame wereld van de zeldzame kankersoorten

Lees ook: de eenzame wereld van de zeldzame kankersoorten

Meer mannen dan vrouwen overlijden aan kanker

Mannen sterven vaker aan kanker dan vrouwen. Vrouwen overlijden daarentegen vaker aan psychische stoornissen of ziekten van het zenuwstelsel, waaronder dementie en de ziekte van Alzheimer. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat vrouwen gemiddeld op latere leeftijd sterven dan mannen.

Bron: CBS