Veel mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis en blijven hier ook na een succesvolle behandeling mee door leven. Dat blijkt uit onderzoek van the National University of Malaysia, recent gepubliceerd in het tijdschrift CANCER.

Een vijfde met PTSS

Voor hun studie werkten de onderzoekers met 469 volwassenen die gediagnosticeerd waren met verschillende soorten kanker. Ze werden onderzocht op symptomen van PTSS in de eerste zes maanden na hun diagnose en vier jaar later nog eens.

Uiteindelijk ontdekte het team dat bijna een vijfde van de deelnemers binnen enkele maanden PTSS ontwikkelden. Vier jaar later bleek het merendeel de klachten nog steeds te ervaren.

Vooral borstkankerpatiënten

Meer specifiek kreeg 21,7 procent PTSS. Vier jaar later was dit aantal gedaald naar 6,1. Een derde van de mensen die eerder PTSS-symptomen hadden, vertoonden echter nog steeds of zelfs heftigere kenmerken van de aandoening.

Met name borstkankerpatiënten bleken veel last te hebben van PTSS. Zij hadden 3,7 meer kans om de aandoening binnen 6 maanden na de kankerdiagnose te ontwikkelen. Vier jaar later was dit niet meer het geval.

Oorlogsmentaliteit

De onderzoekers concluderen dat kankerpatiënten vroeg gescreend zouden moeten worden op PTSS om hen te verzekeren van de benodigde hulp. Veel van hen geloven dat ze een soort oorlogsmentaliteit moeten aannemen en optimistisch moeten blijven om de ziekte te kunnen verslaan. Zij zien het zoeken naar psychologische hulp als een teken van zwakte.

Volgens de wetenschappers dient de boodschap naar voren te worden gebracht dat er niets mis is met het ontvangen van steun voor emotionele problemen die ontstaan na kanker, zoals angst, depressie en PTSS.

Angst voor terugkeer

Een mogelijke reden dat mensen na een succesvolle behandeling blijven doorleven met PTSS, is dat ze bang zijn dat de kanker terugkeert. Ook kunnen ex-patiënten bewust ziekenhuisomgevingen vermijden, omdat dit traumatische herinneringen aan hun kankertherapie oproept.

Wat is PTSS?

Een post-traumatische stressstoornis (PTSS) is een psychologische aandoening die ontstaat in de nasleep van een stressvolle gebeurtenis. De stoornis kan ernstige gevolgen hebben, zoals vermijding van bepaalde plaatsen die doen denken aan het trauma, sociale isolering en drugsmisbruik.

Veel mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, ontwikkelen PTSS. Een verklaring hiervoor is de grote schok die het nieuws met zich meebrengt, maar ook de aard van de behandeling die vaak traumatisch is.