De diagnose kanker komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte maakt heftige emoties los en kan het dagelijks leven volledig ontregelen. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor diens naasten. De steun van familie en vrienden is onmisbaar om de zware medische behandeling en de onzekere periode daarna door te komen. In deze turbulentie kunnen mensen dichter naar elkaar toe groeien, maar helaas gebeurt het ook dat de relatie of het gezin ontwricht raakt omdat de individuele manieren van verwerking niet op elkaar aansluiten. De juiste zorg op het juiste moment Een op de drie (ex-)patiënten heeft behoefte aan ondersteuning bij het verwerken en accepteren van wat hen is overkomen. De een heeft baat bij laagdrempelig lotgenotencontact, de ander bij psychologische begeleiding. Psychosociale zorg wordt onder meer geboden in 85 inloop-huizen (informele zorg) en 5 psycho-oncologische centra (formele zorg), verenigd in brancheorganisatie IPSO. In inloophuizen kunnen (ex-)patiënten, naasten en nabestaanden terecht voor ondersteuning door – veelal ervaringsdeskundige – vrijwilligers. Psycho-oncologische centra bieden specialistische ggz-zorg. Binnen IPSO werken deze instellingen samen aan de juiste zorg op het juiste moment: informeel als het kan, formeel als het nodig is.

Minder onnodig leed en minder kosten

Het belang van psychosociale zorg bij kanker wordt door zowel zorgverleners als (ex-)patiënten onderschreven. In de praktijk blijkt deze zorg echter nog niet vanzelfsprekend: slechts een op de vier patiënten wordt er door de behandelaar op geattendeerd. IPSO spant zich in om informele zorg verder te integreren in de oncologische zorgketen. Het tijdig signaleren en onderkennen van psychosociale problemen is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van leven én voorkomt onnodig leed. Adequate, behoeftegerichte psychosociale zorg is bovendien kostenbesparend: mensen die ziek zijn (geweest) of voor een zieke dierbare zorgen vallen minder vaak langdurig uit op het werk én maken minder vaak gebruik van multidisciplinaire nazorg.

Goede kankerzorg staat of valt bij samenwerking

Psychosociale zorg is net zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg. IPSO spant zich in om alle zorgverleners rondom mensen met kanker de krachten te laten bundelen. Binnen én buiten de ziekenhuismuren, tussen formele én informele zorgnetwerken. Het doel is dat alle medische, psychosociale en palliatieve zorgverleners elkaars aanbod kennen en hun aanbod op elkaar laten aansluiten. Alleen samen kunnen zij ervoor zorgdragen dat alle mensen die met kanker zijn geconfronteerd de juiste zorg op het juiste moment krijgen.