Kankerverwekkende stoffen in barbecuerook blijken niet alleen via inademing, maar ook via de huid ons lichaam binnen te dringen. Dat stellen onderzoekers van de Jihan University in China in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

PAK’s

Van barbecuerook is bekend dat het een hoog niveau PAK’s bezit, ofwel polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Deze kunnen niet alleen DNA-mutaties veroorzaken, maar ook leiden tot luchtwegaandoeningen en zelfs longkanker.

Voor hun studie namen de onderzoekers deel aan een barbecue met twintig mensen die werden onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep werd blootgesteld aan barbecuedampen, huidcontact en mocht barbecuevoedsel consumeren. De tweede groep kreeg enkel met de dampen en huidcontact te maken. En de overige deelnemers werden enkel via hun huid aan de barbecue blootgesteld. In dit laatste geval droegen zij hoeden en maskers, waarmee zij gedurende het evenement samengedrukte lucht konden inademen.

Daarnaast leverden alle deelnemers vier urinesamples in. De eerste moesten zij 17 uur voor de barbecue afgeven, vervolgens één in de ochtend van het evenement, net voor de barbecue begon en 35 uur na het evenement.

Absorptie ook via de huid

Uiteindelijk kwamen de wetenschappers tot de ontdekking dat de consumptie van gegrild eten verantwoordelijk was voor het grootste deel PAK’s in het lichaam. Erna volgde blootstelling via de huid en ten slotte inhalatie. Hierbij ging het team ervan uit dat de oliën die tijdens de barbecue vrijkomen de absorptie via de huid vergemakkelijken.

Anders gezegd, kregen zelfs de deelnemers die een beschermend masker droegen en geen barbecuevoedsel aten hoeveelheden PAK’s binnen.

Kleding niet helpend

Het team zag bovendien dat kleding de mensen niet kon beschermen. Hoewel het in eerste instantie de schadelijke stoffen tegenhoudt, kan het zodra het is verzadigd met barbecuerook de absorptie van PAK’s via de huid gaan assisteren.

De wetenschappers begrijpen dat veel mensen niet van plan zullen zijn hun barbecue-activiteit komende zomer in te perken. Ze adviseren dan ook om de inname van gegrild voedsel te minimaliseren en gedragen kleding zo snel mogelijk te wassen. Ook is het raadzaam om niet te dicht bij de grill te staan.