Er is meer inzicht in de rol van DNA bij kinderen met astma. Op hun DNA zijn 14 plekken vastgesteld, die samenhangen met astma. Het bijzondere eraan is dat deze 14 plekken in de eerste 4 jaar van hun leven zijn veranderd. De DNA-veranderingen hangen samen met de activatie van immuuncellen, die belangrijk zijn bij het bestrijden van virale infecties.

De bevindingen afkomstig uit een grote internationale epigenetische studie onder leiding van kinderlongarts Gerard Koppelman van het UMCG, zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschapstijdschrift Lancet Respiratory Medicine.

Epigenetische veranderingen

Volgens Koppelman gaat het bij epigenetica niet zozeer over verschillen tussen mensen in de DNA-code, maar om een chemische verandering van het DNA. Via dit onderzoek wilde hij de epigenetische oorzaken van astma nader bepalen. Door de chemische verandering kunnen bepaalde genen en daarmee ook hun werking, aan- en uitgezet worden. Aan de studie deden meer dan 5000 kinderen uit 8 verschillende Europese landen mee.

DNA-verandering immuuncel in het bloed

Het team wist te ontdekken de DNA-verandering bij de geboorte nog niet aanwezig was. Pas op 4-jarige leeftijd was die aantoonbaar in hun bloed. De epigenetische veranderingen waren sterk het gevolg van DNA-verandering van een soort immuuncel in het bloed. De zogeheten eosinofiele witte bloedcel die betrokken is bij allergische ontstekingen. Het bleek dat deze epigenetische veranderingen in bloed verband hadden met cel activatie van immuuncellen, die belangrijk zijn bij het bestrijden van virale infecties.

Verder onderzoek

Koppelman wil de resultaten van deze studie gebruiken om verder te onderzoeken of deze omkeerbare veranderingen kunnen worden gebruikt om astma te behandelen. Ook wil hij nagaan of hiermee nieuwe diagnostische tests kunnen worden ontwikkeld bij jonge kinderen met astma.

Bron: UMCG