Sociaal werkers zijn breed opgeleid en gewend om de vragen van kinderen en ouders als uitgangspunt te nemen bij de hulpverlening. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een veranderend jeugddomein. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) ondersteunt hen hierbij. Wat is er veranderd en wat vraagt dat? Ingrid Wood, bestuurslid BPSW en jeugdzorgwerker, en Lies Schilder, directeur BPSW, geven antwoord.

Wat is er voor jullie veranderd?

Wood: “Vroeger kwam ik als jeugdzorg-werker bij een gezin als het al goed mis was en er een justitiële maatregel was uitgesproken. Nu bepaalt de gemeente de routes. Als zij ernstige problemen in een gezin signaleert, kan zij mij inschakelen als casemanager. Ik verken dan met het gezin wat er mogelijk en nodig is. Soms kan daarmee een maatregel voorkomen worden. Als een maatregel toch nodig is, levert de gemeente de aangevraagde hulp. Vroeger moest je daarvoor eerst naar een indicatiecommissie.

Nu kan ik gelukkig direct hulp bieden aan het gezin!” Schilder: “Net als hulpverleners kijkt ook de BPSW breder en stelt zich meer open voor de kwaliteiten van anderen. Met als centrale vraag: welke hulp hebben kinderen en gezinnen nodig? We zijn als vereniging meer extern gericht dan voorheen en werken intensiever samen met andere partijen. Bijvoorbeeld in het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J).”

Waarom word je als sociaal werker lid van de BPSW?

Wood: “Bij de BPSW bedenk je met vakgenoten antwoorden op vragen die op je af komen. Professionals weten met elkaar goed wat wel en niet werkt in een gezin. Op die manier draag je daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling van je vak. Daarnaast biedt de BPSW trainingen over beroepsethiek waardoor ik weet hoe ik kan werken volgens de normen van mijn beroepsgroep.” Schilder: “Professionals moeten steeds vaker zelfstandig besluiten nemen.

De BPSW ontwikkelt samen met haar leden richtlijnen en beroepscodes die professionals helpen bij het maken van – vaak lastige – afwegingen in de praktijk. Ook vertolken we de stem van de professional naar buiten toe. Sociaal werkers hebben een schat aan kennis in huis die het waard is gehoord te worden.”