Uit eerdere onderzoeken bleken kinderen met jonge moeders het voordeel te hebben bij intelligentietesten, maar dit lijkt nu juist omgekeerd te zijn. De resultaten van een recent onderzoek wijzen op betere denkvaardigheden bij kinderen met oudere moeders.

Nieuwe resultaten

Voor het onderzoek is er data verzameld van drie omvangrijke analyses van Britse kinderen uit 1958, 1970 en 2001, die rond hun 10e en 11e levensjaar cognitieve capaciteitstesten aflegden. Kinderen uit 1958 en 1970, met moeders rond de 25 tot 29, scoorden toen hoger dan die met moeders van 35 tot 39. Het tegenoverstelde was echter waar voor de testgroep uit 2001, bleek uit de nieuwe resultaten.

De verschuiving van opvoedingstrends

Veertig tot vijftig jaar geleden was dit anders, wat volgens de onderzoekers op een verschuiving in opvoedingstrends duidt. Vrouwen zijn nu namelijk vaak ouder bij de geboorte van hun eerste kind, en eerstgeborenen doen het op cognitief gebied meestal beter dan hun broertjes en zusjes. Dit komt waarschijnlijk doordat zij meer aandacht krijgen in de eerste jaren van hun leven, een periode waarin de hersenen erg vatbaar zijn voor stimulatie en de resulterende cognitieve ontwikkeling.

“Cognitieve vaardigheden hebben een wezenlijk belang, en zijn een krachtige voorspeller voor de prestaties van het kind op het gebied van onderwijs, werk en gezondheid.” – aldus onderzoekster Alice Goisis van de London School of Economics and Political Science.

Ook hebben oudere moeders van deze tijd een ander voordeel over hun voorgangsters. In het verleden was het gebruikelijker voor gezinnen om een derde of zelfs vierde kind te krijgen, waardoor de aandacht van de moeders over verschillende kinderen verdeeld moest worden. Dit is echter niet de enige meespelende factor; oudere moeders zijn over het algemeen hoger opgeleid en verdienen gemiddeld meer. Ook zijn ze beter op de hoogte van slechte levensgewoontes die het brein van de foetus negatief kunnen beïnvloeden zoals roken en drinken.

Bron: International Journal of Epidemiology