Als mensen horen dat zij ongeneeslijk ziek zijn, komt er veel op hen af. Vragen als: ‘wat is voor mij belangrijk, wat wil ik nog en wat is voor mij een goede kwaliteit van leven?’, zullen opkomen. Het antwoord daarop is voor elk mens anders. Daarom zou ook de zorg voor iedereen anders moeten zijn, waarbij altijd aandacht is voor de mens en zijn of haar leven, naast de mens als patiënt met een ongeneeslijke ziekte. Dit zegt Clémence Ross, bestuurder Agora.

Dat lijkt vanzelfsprekend, gebeurt dat nu niet?

“Niet altijd. Palliatieve zorg is gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg. Het betekent dat er in zorg en ondersteuning aandacht is voor alle dimensies van het leven. Mensen verschillen en dus ook hun behoeften daarin. De ene persoon zal meer behoefte hebben aan pijnbestrijding, terwijl de ander graag met iemand wil praten over wat er allemaal op hem of haar afkomt.

Weer anderen willen met een dierbare nog van alles ondernemen. Het gaat over zorg én welzijn. En juist aandacht voor die brede mensgerichte benadering is nog niet vanzelfsprekend.”

Hoe komt dat?

“Patiënten en zorgverleners kijken nog te veel met een medische bril. Doorbehandelen als je niet meer beter wordt geeft hoop, terwijl het niet altijd bijdraagt aan kwaliteit van leven. Het gesprek over eindigheid is dan van belang om de behoeften op andere terreinen boven water te krijgen. En juist dat gesprek wordt niet altijd gevoerd omdat zowel zorgverleners als patiënten dat moeilijk vinden.”

Hoe kan dat beter?

“Door palliatieve zorg rond de mens te organiseren. Door een team dat samenwerkt en de mens ‘ontzorgt’. Daarom zet Agora in op het leggen van verbindingen tussen zorg en welzijn (gemeenten). Multidisciplinair samenwerken tussen verschillende organisaties en professionals is cruciaal. Als daarbij de mens en zijn leven het startpunt is, in plaats van het systeem van zorg en welzijn, kan de centrale vraag van zorgverleners zijn: wat kan ik bijdragen, zodat u kunt léven tot het einde?”

Leven tot het einde! Agora stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn. Kijk voor meer informatie op www.agora.nl of mail info@agora.nl.