In de huidige samenleving wordt het dagelijkse leven steeds meer doordrongen van technologie. Zo ook binnen de zorgsector. Dit heeft meerdere redenen, legt Stephanie Lowiessen, manager strategie, beleid en communicatie van WDTM, uit. Zo worden mensen steeds ouder en wordt de groep van ouderen steeds groter, terwijl er tegelijkertijd minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. Daarnaast wordt de zorg steeds duurder. Volgens Lowiessen zal technologie dan ook een cruciale rol gaan spelen als men kijkt naar de toekomst.

Wat is woonzorgtechnologie?

Binnen de woonzorg wordt er al op vele gebieden gebruik gemaakt van technologische en elektronische hulpmiddelen die de kwaliteit van leven en de vitaliteit en het welbevinden van mensen met een ondersteuningsbehoefte kunnen verbeteren en bevorderen. En er worden diverse hulpmiddelen ingezet als toevoeging aan de zorgverlening. Vooral met het oog op het toenemend aantal hulpbehoevende ouderen dat, al dan niet vrijwillig, thuis blijft wonen, biedt zorgtechnologie aantrekkelijke perspectieven.

Veiligheid, communicatie, gemaksdiensten zoals maaltijdservices, het uitvoeren van huishoudelijk werk en medische ondersteuning: voor al die taken bestaan technische en elektronische oplossingen. Ze worden aangeduid met termen als domotica, e-health, m-health, beeldzorg of telemedicine. Voorbeelden zijn draadloze alarmeringssystemen, registratie en doorgifte van vitale lichaamsfuncties, huishoudrobots, sensoren die verlichting en apparatuur in- en uitschakelen, camerabewaking, medicijnuitgifte op afstand en beeldzorg via smart phones en tablets. De markt is de afgelopen jaren geëxplodeerd.

Ketensamenwerking

Branchevereniging WDTM faciliteert ketensamenwerking rondom het thema woonzorgtechnologie. “Want,” zo stelt Lowiessen, “aan technologie alleen heb je niet zoveel. Woonzorgtechnologie kan pas succesvol zijn als het op de juiste manier wordt ingezet. Wie gaan er mee werken, hoe borgen we de kwaliteit en hoe regelen we de afstemming binnen de keten?” Met de keten bedoelt zij alle partijen die betrokken zijn bij de levering van de dienst en/ of het product: van ontwikkeling en productie tot eindgebruiker, thuis of in een zorginstelling. De schakels zijn onder meer zorgorganisaties, zorgcentrales, installateurs, storingsdiensten, fabrikanten, leveranciers, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en kenniscentra.

Volgens Lowiessen hebben de schakels binnen de keten elkaar nodig om het gewenste einddoel van kwaliteitsverbetering te kunnen behalen. Om deze samenwerking te faciliteren, vormt de vereniging een verbindend platform om kennis uit te wisselen, samen te werken en ontwikkelingen te volgen met als doel eigen regie, zelfstandigheid, veiligheid en comfort en de zelfstandigheid van huidige en toekomstige gebruikers te waarborgen.

Een keurmerk

De branchevereniging is ook initiatiefnemer van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk, gericht op het bieden van transparantie en het waarborgen van de kwaliteit binnen de gehele keten van personenalarmering. Het toewijzen van de keurmerken is neergelegd bij de onafhankelijke Stichting Quality Assurance E-Health (QAEH). “Wij kijken naar de kwaliteit van de techniek, maar checken bijvoorbeeld ook wat er geregeld is voor het betreden van de woning, of er een sleutel is, en of er sprake is van actief gegevensbeheer, zodat een verhuizing wordt doorgegeven”, legt QAEH-directeur René Ungerer uit. De toewijzing is gebaseerd op het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen inzake veiligheid, waarbij gedacht moet worden aan de bescherming van de privacy van de gebruiker en het voorkomen van incidenten door gebrekkige of onjuiste informatie. Het Centrum voor Certificatie voert de audits met betrekking tot het keurmerk uit. Inmiddels zijn er zo’n 30 bedrijven en diensten gecertificeerd.