40% van de Nederlanders kent minimaal één buurtbewoner waarvan zij vermoeden dat deze niet goed de hulp kan regelen die voor hem of haar nodig is. Dit blijkt uit een enquête onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van VUmc. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor hulp aan de groep kwetsbaren die niet op familie en vrienden kan terugvallen?

Het onderzoek is uitgevoerd om lastige issues rond kwetsbare inwoners in de regio Amsterdam bespreekbaar te maken. Prof.dr. Guy Widdershoven: ‘VUmc verzorgt topklinische zorg, maar is ook partner in netwerken van zorgverleners in de regio. Vanuit het Amsterdam Center on Aging wordt onderzoek gedaan om de veerkracht van ouderen en kwaliteit van leven te versterken.’

Punten uit de enquête:

  • Stadsbewoners voelen minder betrokkenheid bij buurtbewoners en leveren minder vaak een actieve bijdrage aan hun buurt
  • De helft van de stadsbewoners kent iemand in de buurt waarvan ze denken dat deze niet in staat is zelf benodigde hulp te regelen
  • 1 op de 10 Nederlanders geeft aan inderdaad niet zelf te weten hoe ze hulp kunnen regelen als dat nodig is
  • Ruim 60% van de ondervraagden vindt dat de huisarts een oogje in het zeil moet houden
  • 68% van de Nederlandse biedt vaker dan eens per jaar hulp aan buurtgenoten die men goed kent. Bij onbekende buurtgenoten is dat veel minder: 39%
  • Ruim 60% van de Nederlanders is het niet eens met het kabinet dat wil dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen en minder beroep doen op de overheid

Bron: VUmc