Het aantal sterfgevallen door eierstokkanker is wereldwijd enorm afgenomen. Volgens onderzoekers is de voornaamste reden hiervoor het gebruik van ‘de pil’ als anticonceptiemiddel.

Daling sterftecijfer wereldwijd

In het onderzoek geleidt door professor Carlo La Vecchia analyseerde de wetenschappers data van de WHO (World Health Organization). De resultaten liet de volgende daling in sterftecijfers zien over de periode van 2002 – 2012:

  • De VS; 16%
  • Canada; 8%
  • EU; 10%
  • Verenigd koninkrijk; 22%

Op basis van een prognose zou het aantal sterfgevallen in de EU in 2020 met nog eens 10% afnemen. In de VS ligt dit percentage op 15%.

Cijfers m.b.t. Nederland

In Nederland worden per jaar bij ongeveer 1.200 diagnoses vastgesteld. Het onderzoek in Annals of Oncology laat zien dat er over het algemeen een daling van 7,5% in sterfte is voor alle leeftijdsgroepen. Wordt er echter gekeken naar de leeftijdsgroep waarbij de prevalentie het hoogst is, dan is de daling circa 13%. Dit geldt voor vrouwen tussen de 55 en 80 jaar.

Mogelijke verklaring

Hoewel het onderzoek er niet op gericht was om een direct oorzaak-gevolg te geven, geloven wetenschappers dat een mogelijke verklaring, het gebruik van ‘de pil’ is. Eerder bleek uit onderzoek dat dit anticonceptiemiddel bescherming op lange termijn kan bieden tegen eierstokkanker.

Andere factoren die door de onderzoekers genoemd worden zijn; minder gebruik van hormoonvervangende therapie (HVT), die symptomen van de overgang tegengaat. En vroegtijdige diagnoses en betere behandeling van eierstokkanker.

Eierstokkanker

Er zijn verschillende vormen: van eierstokkanker.

  • Bij ongeveer 80 tot 90% gaat het om epitheliale eierstokkanker of adenocarcinoom: een tumor die ontstaat uit epitheelcellen. Het epitheel is de buitenste laag cellen van de eierstok.
  • Bij 5 tot 8% gaat het om gonadale stromaceltumoren: een tumor die ontstaat uit de laag weefsel waar de eicellen in liggen.
  • Kiemceltumor: een tumor die ontstaat uit de kiemcellen. Dit zijn de onrijpe eicellen die in de eierstok liggen opgeslagen. Deze vorm is heel zeldzaam. Hij komt vooral voor bij jonge meisjes.

Bron: Annals of Oncology