Nieuw onderzoek legt het verband tussen vergrijzend haar en aderverkalking. Naast ouderdom wijzen grijze haren mogelijk dus ook op een hoger risico op hart- en vaatziekten voor mannen. Deze resultaten zijn tijdens een congres van de European Society of Cardiology gepresenteerd.

Onderzoek naar vergrijzend haar en aderverkalking

Voor het onderzoek werden 545 mannen van 42 tot 64 jaar onderzocht op signalen van hartproblemen. Deze resultaten werden vergeleken met de haarkleur van de testpersonen. Vervolgens werden ze onderverdeeld in vijf subgroepen op basis van haarkleur. Dit varieerde van puur zwart tot zuiver wit en alle grijstinten daartussenin.

Doordat vrouwen over het algemeen vaker hun haar verven werden zij buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek was dus uitsluitend gericht op mannen die gescand werden op indicaties van hart- en vaatziekten, zoals verstopte aderen. Uit de resultaten blijkt geen reden tot paniek: er is slechts een link gelegd in plaats van een causaal verband.

De bevindingen

“Binnen onze testgroep werd vergrijzend haar geassocieerd met een verhoogd risico op atherosclerose (slagaderverkalking),” zegt onderzoekster Irini Samuel. Ze is cardiologe op Cairo University. 80 procent van de deelnemers vertoonden namelijk signalen van hartproblemen, en deze groep bevatte significant meer grijsharigen.

Samuel stelt dat de resultaten ongeacht leeftijd of verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten constant bleven. Ouderdom verhoogt natuurlijk het risico op vergrijzend haar. Maar volgens het team kan grijs haar ook wijzen op “ongezonde veroudering,” omdat het om vergelijkbare processen gaat. Deze processen bestaan namelijk uit verschillende vormen van cellulaire degradatie, wat inhoudt dat celdeling in het menselijk lichaam afneemt. Dit verhoogt het risico op ontstekingen, hormonale veranderingen en een verminderd herstelvermogen van het DNA.

Eerdere onderzoeken

Dr. Gregg Fonarow, een cardioloog op de University of California, zegt dat de link tussen hart- en vaatziekten en vergrijzend haar al eerder is gelegd. Zo vroeg als de jaren tachtig werd dit al in de medische literatuur vermeld, waarbij sommige onderzoeken een verband aantoonden voor mannen en vrouwen.

“Sindsdien hebben aanvullende studies gesuggereerd dat vroegtijdige vergrijzing van het haar een risicofactor is voor kransslagaderziekte, ongeacht leeftijd. Terwijl andere studies deze associatie niet gevonden hebben,” voegt Fonarow toe.

De conclusie is volgens Fonarow dat hoewel vergrijzend haar een risicofactor kan zijn, er voorheen meer gefocust is op veranderbaar gedrag. Bijvoorbeeld het verliezen van gewicht, het stoppen met roken en het nemen van stappen om de bloeddruk en cholesterol te verlagen.

Vervolgonderzoek

Meer onderzoek is nodig om een beter inzicht te geven in de genetische en omgevingsfactoren van het verband tussen vergrijzend haar en hart- en vaatziekten. Daarnaast moet er volgens Samuel ontdekt worden of dezelfde link bij vrouwen bestaat.

Ondertussen stelt ze voor dat iedereen die denkt dat hij of zij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft “regelmatig check-ups doet om vroege cardiale gebeurtenissen te voorkomen met behulp van preventieve therapie.”