Al bijna vijftig jaar biedt Aveleijn ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of lage sociale redzaamheid in Twente en een stukje van de Achterhoek. De oorspronkelijke ambitie om van betekenis te willen zijn voor deze doelgroep staat na al die jaren nog recht overeind. De ondersteuning aan kwetsbaren in onze samenleving is met de decentralisaties in het sociaal domein volop in beweging. Financieringsstromen veranderen, maar ook opvattingen over zorg en hoe deze georganiseerd moet worden. Aveleijn heeft zich in dit nieuwe speelveld doorontwikkeld tot een professionele en betrokken regionale speler voor de Twentse regio.

Ontplooiing en zelfrespect

Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ stimuleert Aveleijn haar cliënten om, naar vermogen, te participeren. “Door toegang tot de samenleving te faciliteren ontstaan sociale contacten, mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling van zelf-respect. Het prachtige bewijs daarvan zien we dagelijks terug”, stelt bestuurder Willem Den Hartog.

Midden in de maatschappij

Bijvoorbeeld bij de cliënten van het wijkteam van Aveleijn in Nijverdal. Ze werken op diverse locaties, waaronder het Kulturhus, diverse sportverenigingen, basisscholen en Staatsbosbeheer. “Deze cliënten staan midden in de maat-schappij en zijn ontzettend trots op wat ze doen. “Je ziet ze echt floreren”, aldus Den Hartog. “We zetten op basis van onze kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ altijd in op het vergroten van het gevoel van eigenwaarde door van betekenis te zijn. Dit is van onschatbare waarde voor het welzijn.”

Nieuwe vaardigheden zelfstandig toepassen

De grondslagen van het VN-verdrag: toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid spreken Den Hartog aan. “De ratificatie van het VN-verdrag biedt bovendien een wettelijke basis waarop cliënten zich kunnen beroepen. Dit vraagt ook van ons als organisatie om in te blijven spelen op de veranderende wereld en de behoeften van onze cliënten. Zo hebben we een franchiseovereenkomst met de Academie voor Zelfstandigheid afgesloten en draaien we een eerste pilot. Cliënten volgen een zelf gekozen leertraject op maat, waarbij ze nieuwe vaardigheden zelfstandig leren toepassen in het dagelijkse leven. Wanneer de pilot succesvol blijkt, implementeren we de academie in heel Twente.”

Eigen kracht met oog kwetsbaarheid

Den Hartog is trots op zijn ‘club’. “In een periode waarin zorgorganisaties gedwongen worden mee te bewegen met maatschappelijke veranderingen, zijn we goed in staat onze oorspronkelijke bedoeling, met een eigentijdse invulling, voor ogen te houden. Daarnaast zijn de lokale situatie en cultuur heel bepalend voor onze koers. Aveleijn is en blijft een Twentse ‘noaber’: kleinschalig en lokaal sterk verankerd. Binnen het noaberschap geldt de noaberplicht: elkaar bijstaan in raad en daad wanneer dat nodig is. Vanuit eigen kracht, maar zonder de kwetsbaarheid uit het oog te verliezen, werken we samen met gemeenten en partners aan een mooie toekomst voor mensen met een beperking.”