In de jeugd ‘licht’ traumatisch hersenletsel oplopen kan op latere leeftijd zware gevolgen hebben. Mensen kampen op volwassen leeftijd vaker met psychische aandoeningen en ze hebben een groter risico op vroegtijdig overlijden.

Onderzoeksopzet

Traumatisch hersenletsel is een vorm van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hiervan was al bekend dat ‘zwaar letsel’ gevolgen heeft. Nu laten onderzoekers zien dat ook ‘licht letsel’ op lange termijn een effect kan hebben. Ze maakten hiervoor gebruik van gegevens uit een eerdere studie. Ruim 100.000 personen die voor hun 25ste minstens één keer letsel hebben opgelopen, namen deel aan het onderzoek.
Ze waren gemiddeld 13 jaar toen zij het letsel opliepen. Van de periode na hun 26ste levensjaar analyseerden de onderzoekers het effect van letsel.

Langetermijneffecten NAH

Met betrekking tot de langetermijneffecten van NAH kwamen de onderzoekers tot de volgende resultaten:

  • 10% meer kans op psychische aandoeningen op volwassen leeftijd.
  • 2% meer risico op vroegtijdig overlijden.
  • Ziekenhuisopname voor psychische aandoeningen is 2 keer meer waarschijnlijk.
  • 80% meer waarschijnlijkheid om een inkomensuitkering te ontvangen voor mensen met een beperking.

Volgens hoofdonderzoeker Fazel van The University of Oxford kan het haast niet anders dat de langetermijneffecten te wijten zijn aan het letsel. Na vergelijking met broers en zussen die geen letsel hebben gehad in het verleden bleven de resultaten immers hetzelfde. Weliswaar waren de effecten sterker aanwezig als iemand meerdere keren, vlak voor hun 25ste levensjaar of ernstiger ‘licht’ letsel had opgelopen.

Valpartijen voorkomen

Volgens Fazel is het zeer aannemelijk dat NAH symptomen van een psychische aandoening kan aanwakkeren of misschien zelfs direct kan leiden tot het ontwikkelen hiervan. Letsel kan namelijk voor vermindering van de hersenfuncties zorgen. Zeker op jonge leeftijd als de hersenen nog in ontwikkeling zijn is het risico op verminderde hersenfuncties groter.
De focus zou vooral moeten komen te liggen op het verbeteren van de toezicht op jonge kinderen (peuters en kleuters). Onder deze groep is ‘vallen’ de meest voorkomende vorm voor het oplopen van letsel.

Bron: PLOS Medicine