Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. Doordat zij hulp nodig hebben op het gebied van communicatie, gedrag of sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld. Deze kinderen hebben vaak meer zorg of begeleiding nodig dan kinderopvang en scholen doorgaans kunnen bieden. Maar waar vind je die zorg?

Ondersteuning in een vertrouwde omgeving

Die extra ondersteuning vind je soms dichter bij huis dan je zou denken. Puck van der Putten heeft een periode met zorgen over haar zoontje Loek achter de rug. Loek had moeite met communiceren en met het vinden van zijn plekje binnen een grote groep. En dat terwijl hij op het punt stond om naar de basisschool te gaan. Attente begeleiders op het kinderdagverblijf brachten dit bij zijn ouders onder de aandacht en adviseerden contact op te nemen met gespecialiseerde begeleiders. Dankzij hun extra zorg in zijn eigen, vertrouwde omgeving kon Loek volledig opbloeien.

Geen uniek geval

Loek is daarin geen uniek geval. Jaarlijks worden er in Nederland rond de 180.000 kinderen geboren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin stelt dat ongeveer 15 procent daarvan op enig moment in zijn of haar jeugd in een situatie terecht kan komen waarbij extra zorg of ondersteuning raadzaam is. Des te prettiger dat deze ambulante zorg landelijk voorhanden is en in de meeste gevallen snel in te zetten is.

Tijd en ruimte voor persoonlijke begeleiding

Loeks ouders kijken heel positief op deze periode terug. “Loek werd daar zodanig begeleid dat hij heeft leren luisteren, delen en communiceren. Vaak kan dat niet in een grote groep. Dan is daar te weinig tijd. Gelukkig voor hem kreeg hij veel meer tijd en ruimte voor persoonlijke begeleiding”, vertelt zijn moeder. “Loek heeft het ook heel prettig ervaren, ging er met plezier naartoe. En ik moet ook écht zeggen: het zijn allemaal hele leuke dames. Hij heeft het nog regelmatig over ze!”

Vroege en preventieve hulp

Voor kinderen als Loek is het goed om al in een vroeg stadium die extra begeleiding te kunnen ontvangen. Vroege en preventieve hulp is vaak al voldoende om in een later stadium ergere problemen te voorkomen. Ontwikkelingsproblemen op jonge leeftijd herkennen is echter niet zo eenvoudig. Elk kind is uniek en bewandelt zijn eigen ontwikkeltraject. Wanneer is er sprake van een achterstand? Wanneer grijp je in?

Na een paar weken al verschil

“We hebben wel even met onze handen in het haar gezeten. Hoe gaan we dit doen? Komt dit wel goed?”, vertelt Van der Putten. De geruststelling vanuit de zorgprofessionals volgde al snel en tijdens de begeleiding zagen zij en de vader van Loek al snel in dat het met hun zoon de goede kant op ging. “We merkten na een aantal weken eigenlijk al verschil. En nu nog. Als hij daar niet naartoe was gegaan, was hij nu niet zo gelukkig geweest. Hij draait gewoon volledig mee in de klas.”