Dat mensen met overgewicht erop na worden gekeken, zal niemand onder stoelen of banken schuiven. In de media is volop aandacht voor de verwerpelijke opmerkingen die vrouwen met een maatje meer toegeworpen krijgen of het feit dat zij onjuist behandeld worden. En het is niet geheel vreemd dat de focus tot nog toe op vrouwen ligt, mannen zouden immers minder zelfbewust zijn van hun uiterlijk. Maar dat stereotype wordt tegengesproken door onderzoekers van University of Connecticut’s Rudd Center for Food Policy & Obesity.

Voor het eerst richtten zij hun pijlen op mannen en die lijken net als vrouwen even vaak geconfronteerd te worden met hun overgewicht. Hoofdonderzoeker Mary Himmelstein zegt dat 2 van de 5 ondervraagde mannen aangeven te worden gestigmatiseerd. In totaal werden 1500 mannen ondervraagd.

Mannen met overgewicht

Uit de resultaten blijkt dat ze uitgelokt worden met nare opmerkingen over hun gewicht of eten. Of worden geplaagd en lastig gevallen. Vaak gaat het dan om verbale pesterijen van collega’s, familie, vrienden of buitenstaanders. Daarnaast blijkt het met name om jongere mannen te gaan die vaker vrijgezel zijn en obesitas hebben. Bij obesitas gaat het om ernstig tot zeer ernstig overgewicht.

Stigma helpt niet bij overgewicht

De onderzoekers zeggen dat er vaak wordt gedacht dat je iemand met overgewicht juist helpt door te stigmatiseren. Maar niets is minder waar. Mensen raken gedemotiveerd, gaan meer eten en minder bewegen, waardoor ze nog meer aankomen. Voor de een gaat dit meer op dan een ander en er zijn natuurlijk geslachtsverschillen in de omgang met stigma. Dat weten de onderzoekers ook. Zo tonen vrouwen mogelijk eerder hun emoties dan mannen.

Onvoldoende op de radar

Volgens Himmelstein laat dit onderzoek met name zien dat mannen met een maatje meer nog onvoldoende op de radar staan als het gaat om stigmatisering van overgewicht. Hierdoor wordt het niet als een probleem gezien, terwijl ook zij mentale en verdere lichamelijke klachten kunnen ontwikkelen als ze continu worden veroordeeld. Het is daarom belangrijk dat er meer aandacht naar hun uitgaat. Ongeacht of ze van buitenaf gezien minder hun emoties tonen, en het erop lijkt dat ze beter met het stigma om kunnen gaan.

Het onderzoek is gepubliceerd in Obesity