Technologische hulpmiddelen dragen bij aan een zelfstandiger leven voor mensen met een beperking. Dagelijkse verrichtingen kunnen weer zonder tussenkomst van verzorgers worden uitgevoerd. Dat vergroot iemands privacy, zelfstandigheid en eigenwaarde, vertelt Paul Groenland, directeur en oprichter van Focal Meditech BV.

Hoe draagt technologie bij aan zelfredzaamheid van mensen met een beperking?

“In onze samenleving is individualiteit een groot goed. Mensen worden op hun individuele kwaliteiten aangesproken en ook personen met een handicap willen zelfstandig leven. Dit moet gefaciliteerd worden en de afhankelijkheid van verzorgers moet zoveel mogelijk beperkt worden. Door die afhankelijkheid te verminderen, vergroot je iemands zelfstandigheid, eigenwaarde en kwaliteit van leven. Ook worden zorgkosten vanuit omgeving of zorgcultuur verlaagd en iemands rol in de samenleving wordt versterkt. Technologie helpt de zelfstandigheid faciliteren door te helpen bij concrete dagelijkse verrichtingen: aankleden, eten, de krant lezen, wassen.”

Wat voor technologische hulpmiddelen zijn er?

“Dat hangt af van aandoening of ziekte. Bijvoorbeeld na een hoge dwarslaesie is de armhandfunctie nagenoeg niet bestaand. Gezichtsverzorging, een telefoongesprek voeren of koffie drinken is niet zelfstandig mogelijk. Technologische hulpmiddelen gericht op het bovenlichaam – schouder, arm, hand – helpen bij deze dagelijkse dingen. Hulpmiddelen kunnen ook ingezet worden om arbeidstaken (gedeeltelijk) te vervullen of tablet en smartphone te kunnen bedienen. Juist voor mensen met een beperking moet het digitale tijdperk toegankelijk blijven. Bij rolstoelafhankelijkheid kan technologie helpen om thermostaat, audioapparatuur of televisie van afstand te kunnen bedienen. Daarbij moeten hulpmiddelen aansluiten bij de menselijke intuïtie, zo natuurlijk en laagdrempelig mogelijk.”

Hoe ziet u de toekomst van medische technologie?

“Er zijn grote investeringen nodig voor ontwikkeling en productie. Wij bedienen een kleine doelgroep, die met massaproducten niet uit de voeten kan. Swipen is bijvoorbeeld vaak onmogelijk. De spagaat is: moderne informatietechnologie zorgt voor prachtige mogelijkheden in besturingstechnologie, maar investeren in de specifieke technologie voor deze doelgroep is risicovol. Focal strijdt ervoor dat meer hulpmiddelen door de verzekering vergoed worden. Dat zou een morele verantwoordelijkheid moeten zijn. Hierin moet de overheid een overkoepelende rol spelen. Patiënten willen zo zelfstandig mogelijk blijven en daarmee mogelijkheden creëren voor deelname aan het werkende leven – voor henzelf en eventuele mantelzorgers. Ik hoop dat de overheid technologische ontwikkelingen ook voor mensen met een beperking mogelijk helpt maken.”