In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, maakt meditatie je nauwelijks socialer. Dat blijkt uit een reviewartikel in Scientific Reports naar twintig publicaties over de effecten van meditatie op sociaal gedrag door onderzoekers van Coventry University, Massey University en de Radboud Universiteit.

De effecten die de onderzoekers in twintig publicaties naar verschillende typen meditatie vonden, blijken veel minder groot dan de oorspronkelijke publicaties zeggen. Een van de problemen is dat sociaal gedrag vaak onder één noemer wordt gerangschikt. ‘Als je het uit gaat splitsen naar aspecten van sociaal gedrag zoals agressie, verbondenheid, vooroordelen, empathie en compassie, dan blijken er alleen op het gebied van empathie en compassie duidelijke positieve effecten te zijn, maar die studies vertonen methodologische gebreken’, aldus cognitief psycholoog Inti Brazil, van de Radboud Universiteit.

Vergelijking

De meeste van de oorspronkelijk positieve resultaten van studies over compassie verdwenen wanneer de meditatiegroepen werden vergeleken met andere groepen die taken moesten doen die niks te maken hebben meditatie. Het verrichten van een taak had in die gevallen dus hetzelfde effect als meditatie. Een ander belangrijk gebrek was dat de mate van compassie in die studies alleen toenam als de meditatiedocent ook een auteur was van de onderliggende wetenschappelijke publicatie. Dit suggereert dat de auteurs onbewust de onderzoeken beInvloeden.

Verder onderzoek

De onderzoekers keken alleen naar gerandomiseerde onderzoeken met controlegroepen, waar mediteerders werden vergeleken met andere proefpersonen die niet mediteerden. Alle studies gebruikten seculiere meditatietechnieken, zoals mindfulness en loving kindness-meditatie. Voor een duidelijker beeld van de impact van meditatie op sociaal gedrag moeten, volgens de onderzoekers, eerst de methodologische zwaktes van het huidige onderzoek worden opgelost.

Bron: Radboud Universiteit