Een deel van de borstkankerpatiënten heeft mogelijk meer baat bij borstsparende therapie dan bij borstamputatie. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Erasmus MC, het IKNL en de Universiteit Twente.

Borstsparende therapie

Onderzoekers van het Erasmus MC, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Universiteit Twente (UT) presenteerden 30 januari 2017 de resultaten van hun studie naar de behandeling van patiënten met borstkanker zonder uitzaaiingen. Ze concluderen dat een deel van de patiënten in de toekomst mogelijk meer baat heeft bij borstsparende therapie. De onderzoekers keken ook naar doodsoorzaken en subgroepen, bijvoorbeeld patiënten met bijkomende ziekten.

Betere resultaten?

Arts-onderzoeker Mirelle Lagendijk van het Erasmus MC Kanker Instituut en prof. Sabine Siesling (IKNL en UT) en Marissa van Maaren (IKNL) en medisch specialisten van andere ziekenhuizen bestudeerden de cijfers van bijna 130.000 borstkankerpatiënten. Van in het verleden borstsparende behandelde patiënten bleek tien jaar na de behandeling 25% meer in leven dan van patiënten die een borstamputatie hadden ondergaan. De hogere overleving is vooral zichtbaar bij patiënten die geen chemotherapie kregen, bij patiënten ouder dan 50 jaar en bij patiënten met bijkomende ziekten (comorbiditeit).

Ongunstige esthetische uitkomst

“De boodschap van dit onderzoek heeft met name waarde voor nieuwe patiënten die voor de keus staan en dit voortschrijdend inzicht kunnen meenemen in hun keuze”, aldus Sabine Siesling. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten niet betekenen dat een borstamputatie een slechte keuze was of zal zijn. Keuzes worden gemaakt op basis van meer factoren dan alleen overleving. Borstamputatie kan nog steeds de voorkeursbehandeling zijn, bijvoorbeeld voor patiënten met een verhoogd risico op nadelige effecten van radiotherapie, in sociale of psychologische omstandigheden, of een verwachte ongunstige esthetische uitkomst van een borstsparende behandeling.

Welke patiënt heeft er in de toekomst meer baat bij?

Siesling: “Onze studie helpt bepalen welke patiënten in de toekomst meer baat lijken te hebben bij een borstsparende behandeling en bevestigt dat voor de andere groepen een borstsparende behandeling ten minste even goed is als een borstamputatie.”

Bron: Erasmus MC