Vrouwen zouden zich meer bewust moeten zijn van symptomen die op borstkanker kunnen wijzen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat maar 1 op de 6 vrouwen naar een arts stapt, als ze andere klachten hebben dan een knobbeltje op de borst.

56 borstkankersymptomen

De onderzoekers van de University College London (UCL) analyseerden gegevens van 2316 vrouwen die eerder hadden deelgenomen aan een onderzoek naar borstkankerdiagnose. In totaal wisten ze een lijst samen te stellen van 56 symptomen waarmee vrouwen naar een arts waren gegaan. Op de eerste plaats stond een knobbeltje op de borst. Overige veelvoorkomende symptomen waren:

  • Afwijkingen aan de tepel (7%)
  • Pijn aan één van de borsten (6%)
  • Rugpijn (1%)
  • Gewichtsverlies (0.3%)

Vertraging in het stellen van diagnose

Een andere bevinding van de onderzoekers was dat met ‘niet-knobbel’ symptomen pas veel later naar een arts wordt gestapt. Dit gold zelfs voor een deel dat ook een knobbeltje had ontdekt. In sommige gevallen stapten zij pas na meer dan drie maanden naar een arts. Bij deze vrouwen waren de symptomen naast een knobbeltje; borstzweertjes, tepelafwijkingen, infectie- of ontsteking van de borsten, gezwollen armen of oksels en pijn in de oksel. Het gevaar hierbij is dat een diagnose in sommige gevallen te laat wordt gesteld en een behandeling te laat wordt ingezet.

Zorgwekkende bevindingen

De bevindingen uit het onderzoek worden gezien als zorgwekkend. Hoofdonderzoekster Koo (UCL) zegt het volgende: “Het is cruciaal dat vrouwen zich ervan bewust zijn dat niet alleen een knobbeltje een aanwijzing kan zijn voor borstkanker. Hoewel de meeste afwijkingen op niks duiden, is het bij onzekerheid van belang om direct naar een specialist te stappen. Hierdoor is de overlevingskans groter mocht borstkanker toch worden geconstateerd.”
Bewustwordingscampagnes zijn er nu al veel, maar moeten zich wellicht meer gaan richten op het herkennen van mogelijke symptomen. Daarnaast moeten ze meer aansporen tot het laten onderzoeken van afwijkingen, wanneer een vrouw zich zorgen maakt.

Bron: de resultaten uit het onderzoek zijn preliminair en worden binnenkort gepresenteerd tijdens de National Cancer Research Institute (NCRI) bijeenkomst in Liverpool.