Mensen die moeite hebben om een baan te vinden omdat ze bijvoorbeeld een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap hebben, vallen niet zelden tussen wal en schip.

Het is vaak een vicieuze cirkel: ze willen graag deelnemen aan de maatschappij, maar door hun beperking zijn hun kansen om een geschikte baan te vinden klein. De Rijksoverheid stimuleert deze groep zo veel mogelijk om aan het werk te kunnen bij reguliere bedrijven en heeft om die reden 125.000 extra banen gecreëerd.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een jaar geleden werd Mike Huisman gevraagd leiding te geven aan een team in Haarlem bestaande uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het betrof een pilot, om erachter te komen hoe je deze kwetsbare groep een kans kunt geven om aan het werk te gaan.

Voor Huisman is de pilot meer dan geslaagd. “Ik zie mensen opbloeien; dat ze zelfvertrouwen krijgen en graag willen aanpakken.” De werkzaamheden van het team in Haarlem bestaan uit het schoonhouden van de omgeving. Dat betekent onder meer dat medewerkers zwerfvuil opruimen, het groen in de stad onderhouden en prullenbakken op straat legen.

Waardering van anderen

Nuttig werk dat door velen wordt gezien en gewaardeerd. Juist die waardering van anderen is zo belangrijk, weet Huisman. De complimenten tillen de medewerkers op. Patrick Bierman (24) kan daarover meepraten. Hij werkt sinds een half jaar voor het wijkteam en is een van de succesverhalen. Hij begon met twintig uur per week en bouwde dat langzaam uit.

Nu, vijf maanden later, werkt hij veertig uur. De mogelijkheid om over te stappen naar een regulier bedrijf is er, maar Patrick peinst er niet over. Hij zit op zijn plek in het wijkteam. “Ik wil hier nooit meer weg. Sterker: ik wil proberen door te groeien. Misschien dat ik op den duur ook leiding kan geven.”

Psychische en lichamelijke problemen

Patrick zat thuis zonder werk. Psychische en lichamelijke problemen maakten het voor hem moeilijk om te werken. Toen het beter ging, wees het UWV hem op de mogelijkheden om aangepast werk te verrichten.

Dat heeft hem veel gebracht. Zelfvertrouwen, motivatie en vrienden. Het voelt als familie, zijn collega’s uit het team. Een hechte groep medewerkers die elkaar steun en motiveert. Huisman is zichtbaar trots op Patrick. “Ik zie hem en de anderen opbloeien. Ik zie dat ze zelfvertrouwen krijgen. Patrick is daar een mooi voorbeeld van.”

Sinds kort heeft Mike een Syrische jongen onder zijn hoede. Een werknemer met een oorlogstrauma, die binnenkwam als een grijze muis. Mike won het vertrouwen en de jongen heeft het naar zijn zin. Hij ontpopte zich tot een harde werker die het graag goed wil doen.

Kwetsbare groep

Het is algemeen bekend dat deze kwetsbare groep mensen gemotiveerd is. Ze melden zich amper ziek, blijven niet zomaar thuis en nemen hun verantwoordelijkheid.

Toch zijn werkgevers van reguliere bedrijven vaak terughoudend. Omdat ze terugdeinzen van alle regeltjes waaraan ze moeten voldoen en omdat ze bang zijn dat ze veel werk aan medewerkers met een beperking hebben. En dat is jammer, vindt Mike, want, zo zegt hij: “Deze harde werkers zijn juist een aanwinst voor elk bedrijf.”