Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen zich met andere activiteiten. Hij startte een inmiddels bloeiende praktijk als klusser. Daarnaast is hij mantelzorger van zijn beste vriend, fietst hij wekelijks minstens 100 km, helpt hij zijn vrouw bij het onderhoud van haar moestuin, tafeltennist hij met zijn bejaarde broer, houdt hij een website bij over schaakcomputers en klopt niemand tevergeefs bij hem aan voor hulp. Zijn motto: ik sta elke dag op met een glimlach.

Steeds meer zie ik dit soort actieve ouderen, in mijn werk en in mijn omgeving. Zij voldoen aan termen die je tegenkomt in beleidsstukken: vitaal, gezond, deelname aan de samenleving, zelfstandig, eigen regie en niet geïsoleerd. Maar… dat geldt natuurlijk niet voor alle ouderen. Velen van hen zijn eenzaam of hebben in toenemende mate zorg nodig. Gelukkig bestaan daarvoor regelingen en hulpbronnen. Toegewijde professionals, mantelzorgers en vrijwilligers bekommeren zich om kwetsbare ouderen.

Zorgen om deze kwetsbare groep zijn terecht. Voldoende hulp en ondersteuning moet voor hen bereikbaar zijn. Want niet iedereen heeft het geluk zo vitaal oud te worden als mijn broer. Daarom is het goed dat er werkende methoden onder de aandacht worden gebracht bij degenen die actief zijn in de zorg, welzijnswerk, wonen, cultuur en belangenbehartiging. Iedereen heeft de opgave samen te bouwen aan een toekomstbestendige ouderenzorg. Met plaats voor kwetsbare én actieve ouderen. De ambitie daarbij? Zoveel mogelijk ouderen dagelijks met een glimlach laten opstaan. Doet u mee?

Foto: Els Hofman, Adviseur en lid van het consortium BeterOud namens Movisie
Fotografie: Norbert Waalboer