Het gehoor is een belangrijk zintuig. Als horen minder wordt, is actie geboden.

Er zijn op dit moment ruim 1,5 miljoen Nederlanders met een hoorprobleem. Door de vergrijzing en het toenemende aantal jongeren dat gehoorschade oploopt door te vaak te lang aan te hard geluid te zijn blootgesteld, zullen er op korte termijn veel meer mensen met een hoorprobleem zijn in Nederland. Hoe zorgt u dat u niet bij die groep hoort? En als u wel gehoorproblemen heeft of krijgt, hoe gaat u daar dan mee om?

Luide muziek kan tot allerlei vormen van gehoorverlies leiden. Wie niet oppast, riskeert slechthorend te worden voor geluiden in het hele spraakgebied. Zorg daarom dat u niet vaak en lang aan te hard geluid (ook bijvoorbeeld via oordopjes of machines op de werkvloer) wordt blootgesteld. Kijk op om te weten waar u op moet letten.

Oorzaken

Er zijn vele vormen van slechthorendheid en (naast schade door lawaai) vele verschillende oorzaken. Slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar ook tijdens of na de geboorte ontstaan. Ouderdom, erfelijkheid, gehoorschade of een oorontsteking: slechthorendheid heeft vaak, maar niet altijd, een aanwijsbare oorzaak. Ook de mate van slechthorendheid kan verschillen. Belangrijk is dat u er snel bij bent en actie onderneemt.

Wat als uw gehoor minder wordt?

Een hoortoestel helpt als uw gehoor verminderd is – dat zullen vele mensen beamen die een verminderd gehoor hebben. Maar ook mèt een hoortoestel hoort u nog niet alles zoals goedhorenden. In rumoerige omstandigheden hoort een hoortoestelgebruiker vaak ‘teveel’, is een frequent geuite klacht. Vermoeidheid is daarnaast een veelgehoord probleem. Want het goed kunnen verstaan vraagt extra inspanning.