De hoogst mogelijke kwaliteit van leven; daar zet het team van MondZorgPlus zich dagelijks voor in. Dankzij een specialisatie in mondzorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, leveren de tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten en tandprothetici een positieve bijdrage aan het welzijn van inmiddels 12.000 ingeschreven cliënten. Corné de Bruijn, tandarts-geriatrie en algemeen directeur, vat de visie van het bedrijf samen: “De kwetsbare mens verdient net zo veel respect en aandacht voor persoonlijk welzijn als elk ander mens.”

Wat is het belang van gespecialiseerde mondzorg voor deze doelgroep?

“Kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen of willen niet altijd zelf voor hun gebit zorgen, en van verzorgenden vraagt het nogal wat om het voor hen te doen. Goede mondverzorging is echter belangrijk voor zowel iemands lichamelijke gezondheid – slecht onderhouden tanden, kiezen of gebitsprothesen kunnen bijvoorbeeld een longontsteking veroorzaken – als iemands algehele welzijn. Het is ook een stukje waardigheid: dankzij een frisse mond zit een kleinkind weer graag bij opa of oma op schoot.”

Hoe dragen jullie hieraan bij?

“MondZorgPlus-tandartsen zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen, dementerenden en mensen met een beperking. We houden rekening met de behoefte aan regelmaat en vertrouwdheid door een soort behandelkamer op te bouwen in de woonvoorziening van de cliënt – naast iemands stoel, rolstoel of bed en het liefst in het bijzijn van een vertrouwd gezicht. Onze tandartsen en specialisten geloven in de toegevoegde waarde van deze mobiele service, en hebben veelal vanuit sociale overwegingen gekozen voor MondZorgPlus. De objectieve resultaten zijn echter ook goed. We maken ons werk meetbaar en kunnen verantwoorden wat we doen.”

Op welke manier wordt deze zorg georganiseerd?

“Als we op een nieuwe locatie starten, zorgen we dat we binnen zes weken bij iedere bewoner een behandelplan hebben gemaakt. Het behandelplan wordt vervolgens besproken met de betrokkenen. We coachen de verzorgenden over dagelijkse mondverzorging en zo kunnen we in elke situatie de zorg bieden die past bij de persoon. Naast het opstellen van dit behandelplan nemen we ook andere zaken die de inspectie aan de instelling vraagt op het gebied van de mondzorg uit handen.”

Meer informatie
www.mondzorgplus.nl
info@mondzorgplus.nl
088 – 936 63 00