Alzheimerpatiënten die naar muziek luisteren, hebben mogelijk minder last van gevoelens van angst en desoriëntatie. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek van the University of Utah Health.

Muziek van betekenis

Voor hun studie, die onlangs is gepubliceerd in The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease, wilden de wetenschappers het effect van muziek op het brein van Alzheimerpatiënten bestuderen. Aan de studie namen in totaal zeventien mensen met de ziekte deel.

De eerste drie weken hielp het team de deelnemers om een aantal liedjes uit te kiezen die vertrouwd en betekenisvol voor hen waren. Vervolgens maakten zij hier een gepersonaliseerde afspeellijst van die later via een koptelefoon kon worden beluisterd.

In totaal luisterden de patiënten naar acht liedjes van hun eigen afspeellijst, die eerst in chronologische en later in omgekeerde volgorde werden afgespeeld. Ook kregen zij blokken van stilte te horen.

Gedurende het hele experiment werden de hersenen van de deelnemers door middel van een MRI-scan gemonitord.

Toegenomen breinactiviteit

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat de muziek afkomstig van de gepersonaliseerde afspeellijsten niet alleen de activiteit van individuele breinnetwerken stimuleerde, maar ook de communicatie tussen netwerken.

De wetenschappers concluderen dat hoewel bij Alzheimer het taalgebied en geheugen steeds meer beschadigd raken, het luisteren naar muziek kan helpen om deze breinregio’s te activeren. Op deze manier vormt het een mogelijke alternatieve manier om met patiënten te communiceren.

‘Geen simpele behandelmethode’

Het team stelt dat muziek geen middel is om de ziekte te genezen, maar wel helpt om de symptomen, zoals angst en verwarring, meer hanteerbaar te maken. Zo kan de kwaliteit van het leven van Alzheimerpatiënten worden verhoogd.

Hoewel sprake lijkt te zijn van een duidelijk verband, benadrukken de onderzoekers dat niet moet worden gedacht dat muziek een simpele behandelmethode is voor Alzheimersymptomen. Daarbij geven zij toe dat de studie beperkingen heeft. Zo omvatte het experiment slechts een klein aantal deelnemers en is niet duidelijk hoelang de positieve effecten van de muziek aanhielden. Er is dan ook verder onderzoek nodig om deze vraag te bestuderen.