Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de volgende stappen zijn.

Wat zijn de eerste stappen na de diagnose coronair vaatlijden?

“Als de diagnose coronair lijden (CHZ) is gesteld, begin je over het algemeen met medicatie. Dat is de hoeksteen van de behandeling. Het gaat daarbij om medicatie die de bloedstolling remmen en cholesterolverlagers. De cardioloog kijkt ook naar allerlei andere factoren, of het hart goed en krachtig klopt bijvoorbeeld. Is er een hoge bloeddruk? Dan kun je dat ook behandelen. Verder bespreken we de risicofactoren. Op die manier kom je uiteindelijk tot wat we noemen ‘stabiel coronair lijden’. Als er desondanks toch nog klachten zijn, kun je besluiten een hartkatheterisatie te doen om te zien of er bijvoorbeeld nog een dotterbehandeling nodig is.”

Wat kan de patiënt zelf doen?

“Belangrijk is therapietrouw, dus de medicijnen op de voorgeschreven wijze gebruiken en innemen. En patiënten weten zelf vaak goed wat de alarmsymptomen zijn: wanneer ze aan de bel moeten trekken. Er zijn middelen die bij klachten de kransslagaders kunnen verwijden en dat geeft vaak opluchting. Een pufje of pilletje onder de tong inderdaad. Maar als dit niet werkt, is er mogelijk toch sprake van een hartaanval. Dus educatie is belangrijk: de medicatie kan de kans op een hartinfarct verlagen, maar niet 100 procent voorkomen. Daar betrekken we ook de partner van de patiënt bij. Verder is de aanpak van de risicofactoren natuurlijk belangrijk, zoals afvallen, meer bewegen en stoppen met roken. Maar dat is iets wat grotendeels bij de patiënt zelf ligt.”

Geeft de cardioloog daar ook gerichte adviezen bij?

“Zelf geef ik altijd advies over voeding, beweging, stoppen met roken en alle andere risicofactoren. Maar let wel: de cardioloog is geen politieagent. Ik bedoel daarmee te zeggen dat de patiënt zelf moet gaan bewegen of de sigaret zal moeten laten liggen. We kunnen dat niet in de thuissituatie gaan controleren. Ik hamer weliswaar op het belang van aanpak van de risicofactoren, maar bespreek ook allerlei andere zaken die betrekking hebben op CHZ. Het aanpassen van de levensstijl is dus enorm belangrijk, en iets dat de patiënten vooral zelf moeten doen, hoewel ondersteuning van een leefstijlcoach tegenwoordig bijvoorbeeld ook in het basispakket van de zorgverzekering zit. Bovendien is soms verwijzing naar een rookstoppoli of diëtist nodig. Of kan er in het kader van revalidatie een bewegingsprogramma worden aangeboden. Voor de aanpak van de risicofactoren is samenwerking met de partners in de eerste lijn van belang. Samen met de patiënt bekijk je dus waar de risico’s liggen en worden acties besproken die nodig zijn om die risico’s te verlagen. Deze vorm van shared decision making wordt in feite gedaan bij iedere patiënt met risicofactoren voor hart- en vaatziekten en bij een bewezen hartziekte.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.