Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Leefstijlmonitor 2015. In dit onderzoek schatten respondenten zelf in hoelang ze gemiddeld zitten tijdens werk, school of studie, vervoer of vrije tijd.

Zitgedrag verschilt per leeftijd

Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten het minst, gemiddeld 7,3 uur per dag; jongeren dagelijks gemiddeld drie uur meer. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan deze hoge score zijn de les, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. In het weekend brengen de meeste Nederlanders gemiddeld minder uren zittend door dan doordeweeks. Dit geldt echter niet voor de ouderen. Het aantal uren dat zij op een weekenddag of een doordeweekse dag zitten is ongeveer gelijk.

Het verschil tussen lager en hoger opgeleiden

Van de mensen van 25 jaar en ouder brengen lager opgeleiden dagelijks gemiddeld 2 uur minder zittend door dan de hoger opgeleiden. De lager opgeleiden zitten gemiddeld 7,6 uur ten opzichte van 9,5 uur bij hoger opgeleiden. Dit verschil is vooral zichtbaar op doordeweekse dagen. Hoger opgeleiden zitten dan gemiddeld 10,1 uur en lager opgeleiden 7,7 uur. Het soort werk dat wordt verricht speelt hier uiteraard met name een rol. Op weekenddagen is het aantal zituren bij lager- en hoger opgeleiden nagenoeg vergelijkbaar, zo rond de 8 uur.

Risicofactoren bij langdurig zitten

Te lang zitten heeft risico’s voor de gezondheid. Er zijn aanwijzingen dat het kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte; ook als mensen wel voldoende sporten of bewegen. Ruim de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder voldoet aan de huidige beweegnorm.

De Kernindicatoren Sport en Bewegen zijn benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Zitgedrag is een van de twintig kernindicatoren.

Bron: RIVM.