Blijf op de hoogte

Aantal 65-plussers met hersenletsel stijgt

Steeds meer ouderen lopen hersenletsel op, soms fataal, door vallen. Het aantal jongere slachtoffers van hersenletsel loopt terug, met name doordat het wegverkeer veiliger wordt. Dat blijkt uit onderzoek over de periode 1998-2012, uitgevoerd door Spoedeisende Hulp arts Crispijn van den Brand in samenwerking met VeiligheidNL. In de onderzochte periode is het totaal aantal patiënten dat per jaar met traumatisch hersenletsel terechtkwamen op de afdelingen spoedeisende hulp van Nederlandse ziekenhuizen, gestegen met 86%. Het aantal ziekenhuisopnames nam zelfs toe met 110%. Gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei gaat het om respectievelijk 75% en om 95%.

Vervijfvoudiging aantal 65-plussers

Opvallend is de verschuiving in leeftijdsgroepen. Het aantal 65-plussers dat met hersenletsel binnenkwam op de SEH-afdelingen nam in de onderzochte 15 jaren toe van 2.270 tot 10.274 per jaar: bijna een vervijfvoudiging. Tegelijk nam het aantal ‘jongere’ slachtoffers (onder de 65) met hersenletsel af. Uitgedrukt in sterfgevallen: in 1998 was 34% van de door hersenletsel overledenen 65 jaar of ouder, in 2012 was dit opgelopen tot 63%

Toename aantal ‘vallende ouderen’

Onderzoeker dr. Van den Brand concludeert dat tegelijk met het veiliger worden van het wegverkeer de onveiligheid thuis, tot uiting komend in ‘vallende ouderen’, toeneemt. Het aantal verkeersdoden per jaar nam in Nederland af van 1149 in 1998 tot 650 in 2012. De stelling van dr. Van den Brand is dat ondanks de daling van het aantal verkeersslachtoffers het aantal patiënten dat met hersenletsel terechtkomt op de SEH-afdelingen, toeneemt. De oorzaak ligt in het groeiende aantal (val)ongevallen dat ouderen overkomt.

Daarbij komt dat het aantal en percentage ouderen in de Nederlandse bevolking sterk toeneemt. In 1990 was 12,8% van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder, in 2015 was dat percentage 17,8 en in 2040 zal het naar schatting 26,5% bedragen.

Trends bezoekersaantallen Spoedeisende Hulp

Doel van het onderzoek van dr. Van den Brand en VeiligheidNL was het evalueren van trends in de aantallen bezoeken van patiënten met hersenletsel aan Spoedeisende Hulp afdelingen van ziekenhuizen. In totaal kwamen in de 15 onderzochte jaren 500.000 patiënten met hersenletsel bij de SEH, 222.000 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis en 17.000 van hen overleden aan hersenletsel.

Bron: VeiligheidNL.

Gerelateerde artikelen

Een kopstoot tijdens het sporten, een val van een paard of een schommel tegen het hoofd. Het zijn veelvoorkomende incidenten die veel leed kunnen veroorzaken. Omdat dat leed in de…

Een gebrek aan concentratie, vermoeidheid en overgevoeligheid voor externe prikkels; het zijn cognitieve klachten waar iedereen zo nu en dan mee te maken krijgt. Voor veel patiënten met niet-aangeboren hersenletsel…

Zo’n 650.000 Nederlanders ervaren dagelijks beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Veel van deze klachten zijn cognitief en daardoor voor de buitenwereld onzichtbaar, zoals geheugenproblemen, concentratiestoornissen of chronische vermoeidheid.…

Wanneer er sprake is van meerdere beperkingen, zijn de mogelijkheden voor compensatie vaker beperkt. Ergotherapeut Marie-Louise Kamps van Koninklijke Visio behandelt voornamelijk cliënten die door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) last hebben…

Heb je in het verleden hoofdletsel opgelopen na bijvoorbeeld een valpartij? Dan zou je weleens een verhoogd risico kunnen hebben op Alzheimer. Dat concludeert een team van onderzoekers onder leiding…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.