Het is tijd voor een constructieve verandering in het beleid rondom nierzorg. Cijfers uit het recent gepubliceerde rapport van de International Society of Nephrology (ISN) laten zien dat het aantal mensen met een nierziekten schrikbarend hoog is. Toch is het grote publiek zich hier niet bewust van.

Nierziekten worden in veel opzichten nog onderschat. Dat komt vooral omdat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van hun verminderde nierfunctie. Het is in het algemeen een sluipende aandoening, die uiteindelijk kan leiden tot nierfalen, waarvoor dialyse nodig is of een niertransplantatie. Daarnaast geven nierziekten ook een hoger risico op hart- en vaatziekten en infecties.

850 miljoen met een vorm van nierziekte

Volgens het ISN wordt wereldwijd het aantal mensen met een nierziekte geschat op 850 miljoen. Dat is ongeveer het dubbele van het aantal mensen met diabetes (422 miljoen) en 20 keer meer dan de prevalentie van kanker wereldwijd (42 miljoen).

Deze cijfers laten zien dat nierziekten een van de meest voorkomende ziekten wereldwijd zijn, maar de omvang van dit gezondheidsprobleem nog onvoldoende op de kaart staat. “Het is hoog tijd om nierziekten meer aandacht te geven in de vorm van publiekscampagnes en preventie”, zegt professor David Harris (ISN).

Chronische nierziekten

Vooral chronische nierziekten, waarvan sprake is als afwijkingen aan de nier of nierfuncties langer dan 3 maanden aanhouden, komen het vaakst voor. Wereldwijd heeft 10,4% van de mannen en 11,8% van de vrouwen een chronische nierziekte. Tussen de 5,3 en 10,5 miljoen mensen vereisen dialyse of een transplantatie. Dit zijn noodzakelijke behandelingen die niet iedereen ontvangt door gebrek aan middelen of financiële barrières. Dat is zorgelijk want acute nierschade kan leiden tot nierfalen in de toekomst.

Sterfte door nieraandoeningen

Niet alleen de aantallen zijn een indicatie van wat een ‘verborgen’ epidemie genoemd mag worden. Ook de uitkomsten van nierziekten zijn zeer ongunstig. De gemiddelde gestandaardiseerde leeftijdssterfte als gevolg van lage nierfunctie, is 21 sterfgevallen per 100.000.

Met name het aantal dodelijke hart- en vaatziekten als gevolg van chronische nieraandoeningen is enorm, vertelt Mark Okusa (ISN): “Het sterftecijfer onder mensen met nierziekten is ongelooflijk hoog als je het bijvoorbeeld vergelijkt met aids. Dat cijfer is “slechts” 1,9 sterfgevallen per 100.000, maar daar wordt veel meer aandacht aangegeven en hiv wordt hoog aangevoerd als gezondheidsprobleem.”

Nederland

Volgens cijfers van de Nierstichting hebben ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders chronische nierschade. 40% (680.000 mensen) daarvan weet dat niet. De klachten ontstaan vaak pas als de nierfunctie nog maar 30% is.