Een internationaal team van onderzoekers, onder leiding van de School of Science van de IUPUI en het Erasmus MC in Rotterdam, hebben een nieuw hulpmiddel ontwikkeld. Hiermee kan accuraat de oog- haar- en huidskleur voorspeld worden op basis van menselijk materiaal. Zelfs een klein DNA-monster van een plaats delict of archeologische opgraving is voldoende. Het unieke aan het hulpmiddel is het feit dat alle drie de pigmentkenmerken nu samen te genereren zijn met behulp van een toegankelijke webtool.

Het voorspellen van kenmerken

Het hulpmiddel is bedoeld voor situaties wanneer standaard forensische DNA-profilering geen uitkomst biedt, omdat er geen referentie-DNA bestaat waarmee het bewijsmonster kan worden vergeleken. Het HIrisPlex-S DNA-testsysteem, zoals de naam luidt, is in staat om tegelijkertijd kenmerken voor ogen, haar en huidskleur te voorspellen uit DNA. Gebruikers kunnen relevante gegevens invoeren met behulp van een laboratorium. De webtool zal het pigmentprofiel van de DNA-donor voorspellen.

Objectief specificeren

Susan Walsh, forensisch geneticus bij de IUPUI, geeft aan dat ze eerder rechtsinstanties en antropologen hebben voorzien van DNA-hulpmiddelen voor oogkleur en gecombineerde oog- en haarkleur. Huidskleur is echter altijd moeilijk geweest, stelt Walsh. “Belangrijk is dat we dat we de werkelijke huidskleur, verdeeld in vijf subtypen – erg bleek, bleek, gemiddeld, donker en donker tot zwart – direct voorspellen met behulp van de genen die de huidskleur van een persoon bepalen. Het is niet hetzelfde als iemand zijn genetische afkomst identificeren. Je zou kunnen zeggen dat het meer lijkt op het specificeren van een verfkleur in de winkel in plaats van het aanduiden van ras of etniciteit.” Walsh geeft aan dat ooggetuigen het merendelen van de keren spreken over haarkleur en huidskleur. Met het nieuwe hulpmiddel worden genetica gebruikt om een objectieve blik te werpen op wat de ooggetuigen gezien hebben.

Het onderzoek is gepubliceerd in Forensic Science International: Genetics.