Onderzoekers hebben een nieuwe methode gevonden om essentiële tremor te behandelen. In de publicatie in the New England Journal of Medicine beschrijven ze een methode, waarbij wordt gebruik gemaakt van ‘gefocusseerde ultrageluidsgolven’, die de cellen doden in het deel van de hersenen die de tremor veroorzaken.

Essentiële tremor

Ongecontroleerde trillingen van het lichaam komen bij ieder persoon weleens voor.
Voor sommige mensen wordt hun dagelijks functioneren beïnvloedt door constante en hevige trillingen (tremor). Als hier geen andere neurologische aandoening aan te wijten is, spreken we over essentiële tremor.

Huidige methoden

Bij ongeveer 60% van de patiënten wordt de aandoening behandelt met medicijnen. Het nadeel hiervan is dat deze op de lange termijn hun effectiviteit verliezen. Een alternatief is dan een hersenoperatie waarbij diepe brein stimulatie (DBS) wordt toegepast. Bij deze invasieve methode wordt een neurostimulator in het lichaam aangebracht die kleine stroomstootjes afgeeft om de hersenen te stimuleren. Ook deze behandeling is niet voor iedereen geschikt en het vereist een ingrijpende operatie. Daarnaast lopen patiënten de rest van hun leven rond met het ingebrachte apparaat.

Gefocusseerde ultrageluidsgolven

In tegenstelling tot DBS is de nieuwe methode niet-invasief. Dat wil zeggen dat er geen lichamelijk ingreep vereist is. Er wordt gebruikt gemaakt van gefocusseerde ultrageluidsgolven (straling gericht op één punt) die worden aangestuurd door een MRI-scanner. De geluidsgolven zorgen ervoor dat de cellen die de tremor veroorzaken worden afgebroken. Een dergelijke behandeling duurt een dag, maar kan herhaald worden mochten de verschijnselen terugkeren.

Resultaten

Onderzoekers hebben de nieuwe methode getest met een groep van 76 patiënten, waarbij de huidige methoden geen succes boekten. 3 maanden na de behandeling was er een zichtbare verbetering in de ongecontroleerde bewegingen van de handen. Deze verbeteringen bleven minstens een jaar zichtbaar en het merendeel van de patiënten bleek uiteindelijk volledig af te zijn van de tremor. Voor deze groep verbeterde de kwaliteit van leven aanzienlijk, waardoor zoiets als zelf kunnen eten weer vanzelfsprekend is.

Ondanks de positieve resultaten zijn er bijwerkingen die mogelijk kunnen optreden na een behandeling. Bij een deel van patiënten ging het om klachten als moeite met lopen en gedeeltelijke verlamming van het gezicht of de handen. Alleen in de meest uiterste gevallen bleven deze klachten tot een jaar na behandeling aanhouden.

Prevalentie

In Nederland worden circa 450.000 mensen van 40 jaar en ouder getroffen door deze aandoening. Meestal beginnen de eerst klachten gemiddeld op 45-jarige leeftijd. Zowel bij mannen als vrouwen komt het even vaak voor.

Bron: The New England Journal of Medicine