De resultaten uit een nieuwe experimentele studie naar de behandeling van prostaatkanker zijn positief. Dit blijkt uit een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet Oncology.
De nieuwe behandelingsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van lasers en een medicijn dat gemaakt is van diepzee-bacteriën, is getest door professor Mark Emberton (University College London). Hij zegt dat de nieuwe behandeling vooralsnog geen bijwerkingen met zich meebrengt.

Resultaten uit het onderzoek

Aan deze klinische studie namen 413 patiënten deel, die behandeld zijn in 47 verschillende ziekenhuizen door heel Europa. De belangrijkste resultaten die worden genoemd door de wetenschappers zijn:

  • Bij ongeveer de helft van de patiënten viel er na de behandeling geen spoor meer te traceren van kankercellen
  • 6% moest na de behandeling alsnog geopereerd worden in vergelijking met 30% die niet de nieuwe behandeling kregen

Diepzee bacterie en optische lasers

Veel patiënten die geopereerd worden of worden behandeld door middel van radiotherapie hebben de rest van hun leven te maken met impotentie en/of urine-incontinentie. De patiënten die met de nieuwe methode behandeld waren, bleken niet langer dan drie maanden deze klachten te ondervinden.
Het middel dat in combinatie met de lasertherapie gebruikt wordt, is gemaakt van een bacterie die leeft op een donkere plek op de oceaanbodem. De bacterie wordt pas actief op het moment dat het wordt blootgesteld aan licht. Bij deze methode worden er een aantal optische lasers geplaatst in de prostaat. Bij activatie doden ze de kankercellen, die worden opgelicht door het ingenomen middel zonder dat de prostaat wordt aangetast.

Positieve ontwikkeling

Volgens Emberton is deze ontwikkeling op het gebied van prostaatkankerbehandeling net zo belangrijk als de ontwikkeling die eerder heeft plaatsgevonden bij borstkanker. Eerst werd bij borstkanker alleen een knobbeltje verwijderd, maar nu wordt er bij reden tot zorgen ook gekozen voor het verwijderen van de gehele borst.

“Traditioneel gezien is de keuze voor een behandelingsvorm altijd een afweging van de voordelen en de eventuele bijwerkingen die achteraf optreden”, aldus Emberton. Voor mannen die in aanmerking komen voor behandeling is deze techniek een toevoeging. Zeker als er in beschouwing wordt genomen, dat vergelijkbare vormen, waarbij ook gebruikt wordt gemaakt van lasertherapie niet universeel beschikbaar zijn. Omdat het om een experimentele vorm van behandeling gaat, is deze nog niet definitief inzetbaar. Na meer klinische testen zal dit in de toekomst wel het geval zijn.

Bron: The Lancet Oncology