Eierstokkanker geeft geen duidelijke klachten en wordt daarom vaak laat ontdekt. Tegen die tijd kan de ziekte al in een vergevorderd stadium zijn en ligt de overlevingskans lager. Een onderzoeksteam bestaande uit wetenschappers van meerdere universiteiten heeft nu een test ontwikkeld die de kanker mogelijk tot twee jaar eerder kan opsporen.

Het betreft de vorm waarbij een tumor ontstaat in het weefsel dat de eierstok bedekt (epitheliale eierstokkanker). De onderzoekers konden de nieuwe diagnostische test ontwikkelen door de ontdekking van vier eiwitten in het bloed. Deze eiwitten werden gevonden na een analyse van bloedmonsters van 80 personen.

Aanwezigheid eiwitten gelinkt aan eierstokkanker

Volgens onderzoeker dr. Bobby Graham van de School of Biological Sciences aan Queen’s University Belfast, analyseert de test (een algoritme) bloedmonsters op abnormale aanwezigheid van de eiwitten die aan deze kanker gelinkt worden. “Met behulp van deze methode wordt eierstokkanker sneller gevonden dan huidige methoden. De onderzoeksresultaten zijn bemoedigend, maar we willen ons nu concentreren op het testen in een bredere populatie. Als we meer gegevens hebben kunnen we die gebruiken om te pleiten voor een screeningsprogramma voor eierstokkanker”, zegt Graham.

Screening eierstokkanker

Daar valt zeker wat voor te zeggen. Zoals gezegd wordt eierstokkanker of ovariumcarcinoom vaak pas in een laat stadium ontdekt als het niet meer goed te is behandelen. Ongeveer 60% overlijdt binnen vijf jaar na de diagnose. Met een screeningsprogramma kunnen de gevallen die zich voordoen eerder worden ontdekt. Nu worden in Nederland alleen vrouwen met een hoog risico op erfelijk eierstokkanker jaarlijks gescreend met behulp van gynaecologisch onderzoek.

Voornamelijk 60-plussers

Een tumor ontstaat in 1 of beide eierstokken. Bij ongeveer 80 tot 90% van de vrouwen gaat het om epitheliale eierstokkanker of adenocarcinoom. Op basis van cijfers afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is het de 7e meest voorkomende vorm bij vrouwen. Het komt vooral voor bij vrouwen die wat ouder zijn. De grootste groep is 60 jaar of ouder bij diagnose. 75% van de patiënten is 60 jaar of ouder bij diagnose.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het British Journal of Cancer. Het onderzoek werd geleid door Queen’s University Belfast in samenwerking met University College London, de University of New South Wales Australia, University of Milan en University of Manchester.