Bij vrouwen kan na het bereiken van een hoge leeftijd de gedachte ontstaan dat borstkankerscreening, bijvoorbeeld door middel van mammografie niet meer nodig is. Onderzoekers van de University of California zeggen dat dit een foute inschatting is.

Mammografie zinvol tot een leeftijd van 90?

Werd eerder gedacht dat mammografiescreening voor vrouwen over de 75 geen gezondheidsvoordelen oplevert, nu concluderen onderzoekers na een analyse van ongeveer 7 miljoen mammografiefoto´s dat dit zeer zeker zinvol is tot een leeftijd van (minstens) 90 jaar. Hoofdonderzoeker Lee en collega´s keken naar de leeftijd, het resultaat van een mammografie, het percentage vervolgonderzoeken en het percentage borstkanker dat werd geconstateerd na een biopsie (onderzoek van een stuk weefsel). Volgens Lee kan er door screening een hoger percentage borstkankergevallen ontdekt worden, die anders pas aan het licht komen bij een eventuele biopsie.

Mammografie moet eigen keuze zijn voor vrouwen op leeftijd

Over een periode van zeven jaar verzamelden het team van wetenschappers gegevens. Van elke 1.000 personen die gescreend werden, ontdekten ze 4 borstkankergevallen. Lee zegt hierover het volgende: “We ontdekken meer kankergevallen naarmate de leeftijd hoger is. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat er geen aanduidende leeftijd is om te stoppen met screening.”
Op basis van deze bevindingen is de suggestie om de keuze voor screening te laten afhangen van de persoonlijke afweging en de gezondheid van iemand. Oudere vrouwen die rond de leeftijd van 75 jaar nog een levensverwachting van circa 10 jaar hebben, zouden er bijvoorbeeld wel voor kiezen om zich te laten screenen.

Meer gevallen borstkanker op oudere leeftijd

Een woordvoerder van de American Cancer Society constateert ook dat het aantal gevallen van borstkanker stijgt naarmate vrouwen ouder worden. Bij ongeveer 30 procent van de overlijdensgevallen aan borstkanker gaat het om vrouwen ouder dan 70 jaar. Van deze gevallen is borstkanker op latere leeftijd gediagnosticeerd.

Het pleidooi voor screening wanneer een hogere leeftijd bereikt is lijkt zeer aanneembaar. Een kanttekening hierbij is wel dat dit geldt, wanneer onterecht wordt gedacht dat screening niet meer nodig is. Volgens de onderzoekers zouden vrouwen op leeftijd zich moeten laten screenen zolang het gezondheidsvoordelen oplevert. Vroege opsporing van borstkanker kan ook voor deze groep zorgen voor een betere levensverwachting.

Bron: de onderzoeksresultaten zijn preliminair en worden voorgelegd tijdens the Radiological Society of North America annual meeting