Blijf op de hoogte

Gezamenlijk besluiten over jouw behandeling bij longkanker

De diagnose longkanker komt bij ongeveer 13.000 mensen per jaar binnen als een mokerslag. Van het een op het andere moment moet je beslissingen nemen waar je liever nooit over had nagedacht. Juist dan is het des te meer belangrijk dat de longarts en oncologieverpleegkundige je heel goed meenemen in alle vervolgstappen die je te wachten staan. Dat het duidelijk is wat je wél en vooral niet wilt. En dat je alles wat je besluit goed doorspreekt met je behandelaar. ‘Shared decision making’ of ‘samen beslissen’ heet de gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Lidia Barberio van patiënten- en belangenvereniging Longkanker Nederland, legt uit waarom dit, juist bij een ziekte als longkanker, zo belangrijk is.

Shared decision making, gezamenlijk besluiten, is geen nieuw fenomeen in de zorg. Wel wordt het nut ervan steeds breder onderstreept. Het is, eenvoudig gezegd, het tegenovergestelde van ‘de arts beslist’. Behandelaar en patiënt nemen samen, op basis van weloverwogen keuzes, een besluit over de behandeling. Voorwaarde is dat beiden op de hoogte zijn van álle opties bij het ziektebeeld. Dit vraagt van de specialist om een objectieve en volledige uitleg, die gebaseerd is op empirisch bewijs, klinische expertise en de voor de patiënt belangrijke waarden. De patiënt op zijn beurt, moet voldoende proactief zijn om over te kunnen brengen wat belangrijk is en waar iets niet duidelijk is.

De afweging tussen behandelen en niet behandelen

Barberio: “In een ideale vorm van gezamenlijke besluitvorming benoemt de arts álle behandelingen die mogelijk zijn, dus ook de optie van niet behandelen. Toch gebeurt dat lang niet altijd. Zo hoorde ik eens het verhaal van een vrouw wiens vader was overleden aan longkanker. Zijn laatste maanden waren vanwege de chemotherapie heel zwaar geweest. ‘Hadden we van tevoren geweten dat hij veel bijwerkingen zou krijgen, dan had mijn vader er nooit voor gekozen,’ vertelde ze. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om in het geval van uitgezaaide longkanker alle informatie te krijgen om zo weloverwogen te besluiten wat je wél, maar vooral ook niet wilt. En gelukkig is chemotherapie lang niet altijd meer de standaardbehandeling, maar zijn er ook andere behandelingen mogelijk.”

App met behandelmogelijkheden

“Toch is het in het geval van longkanker ingewikkeld om patiënten een compleet beeld te geven van alle mogelijke behandelingen,” legt Barberio de complexiteit van shared decision making in de praktijk uit. Elk type longkanker, er zijn tientallen soorten, kan in stadium 1 t/m 4 voorkomen. En elke variant in een verschillend stadium behoeft z’n eigen optimale en op de patiënt afgestemde behandeling. Voor longkanker bestaat er dus geen overzicht van standaard behandelplannen. Daar komt bij dat er jaarlijks nieuwe vormen van diagnostiek en behandelingen bijkomen. Toch proberen we enigszins overzicht te krijgen in alle mogelijkheden. Daarom ontwikkelen we momenteel samen met het Erasmus MC en Zorgkeuzelab een app waar je informatie krijgt over behandelmogelijkheden voor jouw situatie en vragen over jouw wensen. Dit wordt in een overzicht samengevat. Die kennis is echt bedoeld als extra hulp om jouw voorkeur met de arts te kunnen bespreken.”

Gratis boekje

Barberio: “Omdat het nog even wachten is op de app, helpen we patiënten nu ook op andere manieren het gesprek met de arts beter voor te bereiden. Zo kan je op de website van Longkanker Nederland kosteloos een boekje bestellen met daarin de belangrijkste vragen die je kunt stellen. Ook bieden we ‘praatkaarten’ aan; kaarten met duidelijke illustraties en korte teksten die begrijpelijk uitleggen wat de ziekte inhoudt. Daarmee ben je als patiënt beter voorbereid op het gesprek in de spreekkamer en kan je weloverwogen keuzes maken.”

Gerelateerde artikelen

Immuuntherapie heeft bij een deel van de mensen met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker een meerwaarde. Bij sommige patiënten kan deze behandeling het leven met maanden tot zelfs jaren verlengen. Het is…

Covid-19 heeft verstrekkende gevolgen voor de behandeling van longkanker. Dr. Judith Herder is longarts in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij bespreekt deze gevolgen voor arts en patiënt. Hoe…

Mensen met longkanker die een chemo- of immuuntherapie volgen, ondervinden de effecten van de uitbraak van COVID-19. Lidia Barberio is directeur van Longkanker Nederland. Zij geeft een overzicht van waar…

Optimale zorg voor longkanker
Hoe longkanker je toekomstperspectief verandert

Buiten de fysieke impact van longkanker, speelt er ook een sterke psychosociale factor mee. “Confrontatie met een potentieel dodelijke ziekte. Dat doet wat met je. Van het een op het…

Kankervrij verklaard worden is een gelukkige dag voor het leven van een patiënt met longkanker. Echter het herstelproces is nog lang niet voorbij. Dr. Judith Herder is oncologisch longarts in…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.