Blijf op de hoogte

Longkanker vs COVID-19: effecten voor behandeling

Mensen met longkanker die een chemo- of immuuntherapie volgen, ondervinden de effecten van de uitbraak van COVID-19. Lidia Barberio is directeur van Longkanker Nederland. Zij geeft een overzicht van waar mensen met longkanker tegenaanlopen.

 

Wat is het effect van COVID-19 op de behandeling van mensen met longkanker?

“De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft een enquête gehouden onder een panel van mensen met kanker. Daaruit bleek dat 68 procent van de mensen met longkanker uit het panel aangeeft dat COVID-19 effecten heeft of heeft gehad op de behandeling van hun ziekte of controles. De longartsen gaven aan dat de kans om COVID-19 te krijgen voor mensen met longkanker niet groter is, maar áls zij het krijgen zijn er patiëntengroepen wel extra vatbaar. Zij worden ernstiger ziek. Dit geldt met name voor patiënten met chemo- of immuuntherapie.”

Zijn behandelingen aangepast?

“Omdat veel patiënten voorzichtiger zijn geworden en soms vrijwillig in quarantaine gaan, zijn behandelingen inderdaad aangepast. Immuuntherapie wordt normaal gesproken om de twee of drie weken gegeven, dat is nu door ziekenhuizen aangepast naar vier respectievelijk zes weken. Longartsen geven aan dat dat de reguliere praktijk zou kunnen gaan worden, daar werd voor de coronacrisis al over gesproken. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk geen negatief effect op het effect van de behandeling.

Geldt dit ook voor mensen die nog maar pas een diagnose hebben gekregen?

“Ik ga ervan uit dat ziekenhuizen dat op dezelfde manier aanpakken als bij longkankerpatiënten die al langer met een therapie bezig zijn. Er is wel een verschil in het diagnosticeren zelf. Uit gegevens van het IKNL, dat de kankerregistraties in Nederland bijhoudt, blijkt dat er 10 tot 15 procent minder diagnoses voor longkanker zijn dan normaal. Er zijn dus minder diagnoses. Positief is wel dat bij mensen die voor controle op COVID-19 een CT-scan hebben gehad, soms longkanker in een vroeg stadium werd gevonden. Positief is misschien een vreemd woord in dit kader, maar het is goed dat longkanker in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd, omdat genezing dan nog goed mogelijk is. Dat toont het belang van een bevolkingsonderzoek aan.”

Kan een patiënt zelf invloed uitoefenen op het aanpassen van de behandeling?

“Sowieso geldt dat 61 procent van de mensen die de enquête van NFK hebben ingevuld, contact heeft gehad met het behandelende ziekenhuis over de invloed op de behandeling. Het is goed om contact op te nemen bij vragen. Uiteraard is vanuit de ziekenhuizen ook contact opgenomen met patiënten om afspraken te maken. Het liefst wil je eenduidige informatie geven, maar de informatie over aanpassing en de aanpassing zelf zijn sterk afhankelijk van het type longkanker. Voor niet-kleincellig longcarcinoom is dat weer anders dan voor kleincellig longcarcinoom. Er wordt daarom gekeken naar de individuele situatie en de planning is uiteraard ook afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Maar er zijn dus geen algemene adviezen en dat zorgt soms voor verwarring.”

Geeft Longkanker Nederland adviezen over hoe patiënten hun zorg kunnen uiten richting behandelaar?

“Medische informatie op maat geven we niet. Op onze site hebben we wel een forum ‘Vraag het de arts’, waar patiënten vragen kunnen stellen aan artsen. Deze artsen kunnen een antwoord iets meer op maat geven, maar ons advies blijft om met de eigen arts of verpleegkundige contact op te nemen. Zij kennen het persoonlijke dossier.”

Wat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hierover?

“De reguliere zorg wordt weer steeds meer volgens de normale routines opgepakt in ziekenhuizen. De NZa heeft hiervoor een document gemaakt waarin prioriteiten worden aangegeven. Het gaat om een gedetailleerde lijst met aanwijzingen voor de verschillende behandeling. Longkanker Nederland is hier wel kritisch op, omdat de wachttijden behoorlijk ruim zijn. Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen bij niet-kleincellige longkanker bijvoorbeeld moet volgens het document binnen drie maanden plaatsvinden. Dat is rijkelijk laat. Er is in het document geen onderscheid gemaakt tussen niet-kleincellige en kleincellige longcarcinoom, terwijl kleincellig veel agressiever is. We geven dat mee aan onze koepel NFK die lid is van de Taskforce oncologie”.

En een algemeen advies?

“Voor mensen met klachten: bel vooral met je huisarts. Longkanker geeft aanvankelijk asymptomatische klachten als vermoeidheid, hoesten met slijm en soms gewichtsverlies. Veel mensen willen juist nu geen beroep doen op zorg, terwijl het wel nodig is.”  Wacht niet met contact leggen met de huisarts als je klachten hebt die maar niet over gaan. Bij longkanker is er alleen kans op genezing als je er vroeg bij bent. Je hebt een verhoogd risico op longkanker wanneer je lang en veel gerookt hebt, maar ook als je niet gerookt hebt, kan je longkanker krijgen.

 

 

Meer weten? Kijk op:

https://www.longkankernederland.nl/coronavirus-en-longkanker/

https://www.coronaenkanker.com/video

https://www.longkankernederland.nl/resultaten-onderzoek-gevolgen-van-de-coronacrisis-voor-kankerpatienten-wat-is-jouw-ervaring/

https://www.longkankernederland.nl/ingrid-had-corona-corona-betekent-niet-per-se-het-einde-als-je-longkanker-hebt/

Gerelateerde artikelen

Immuuntherapie heeft bij een deel van de mensen met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker een meerwaarde. Bij sommige patiënten kan deze behandeling het leven met maanden tot zelfs jaren verlengen. Het is…

Covid-19 heeft verstrekkende gevolgen voor de behandeling van longkanker. Dr. Judith Herder is longarts in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij bespreekt deze gevolgen voor arts en patiënt. Hoe…

Optimale zorg voor longkanker
Hoe longkanker je toekomstperspectief verandert

Buiten de fysieke impact van longkanker, speelt er ook een sterke psychosociale factor mee. “Confrontatie met een potentieel dodelijke ziekte. Dat doet wat met je. Van het een op het…

Kankervrij verklaard worden is een gelukkige dag voor het leven van een patiënt met longkanker. Echter het herstelproces is nog lang niet voorbij. Dr. Judith Herder is oncologisch longarts in…

Longkanker ontstaat meestal door roken. Slechts tien procent van de longkankerpatiënten heeft niet gerookt. Prof. dr. Harry de Koning heeft op basis van deze statistiek een hoog-risicogroep gedefinieerd. Zijn studie[1]…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.