Sommige jongeren met een psychosociale stoornis of psychiatrische problemen vinden het lastig om aansluiting te vinden met de maatschappij. Maar met hulp en aanpassingen kunnen zij weer onderdeel uitmaken van het dagelijks leven, waarbij de omgang met hulpverleners cruciaal is. Jongeren met een kwetsbaarheid moet je serieus nemen, weten Coen de Boer, persoonlijk begeleider en Irma Steltenpool teammanager van HVO-Querido VIP. Deze professionals begeleiden jongeren tussen de 18 en 27 jaar met psychische problemen.

Wat is het gevaar als deze jongeren niet goed worden begeleid?

“Dan duurt het langer voordat jongeren herstellen van bijvoorbeeld een psychose. Ze maken schulden, krijgen een terugval, hebben geen woonruimte. Dat kost de samenleving veel geld. Jongeren hebben baat bij ondersteuning, begeleiding en zorg om hun leven weer op de rit te krijgen. Daarom moeten jongeren die om hulp vragen ook goed worden begeleid door professionele krachten die ze kunnen vertrouwen.”

Hoe ziet de begeleiding eruit?

“Jongeren worden gekoppeld aan een persoonlijk begeleider en samen kijken zij wat nodig is om weer fijn te leven. Zo kan bijvoorbeeld het contact met familie en vrienden worden hersteld waarin een persoonlijk begeleider een belangrijke rol kan spelen. Mits de jongere contact wil, natuurlijk. De hulp is ook praktisch. Veel jongeren hebben moeite met zelfstandig wonen, werk en scholing. Voor het herstel van de jongeren is het belangrijk dat ze weer een zinvolle dagbesteding krijgen, zoals een opleiding volgen of ergens aan het werk gaan. Wij helpen ze bij het zoeken en het behouden van die dagbesteding.”

Jongeren worden ook begeleid naar school of werk. Lukt dat altijd?

“Nee, dit lukt niet altijd. Bijvoorbeeld voor bewoners die net uit een kliniek komen is het doen van werk of het naar school gaan soms nog te vroeg. Er wordt dan gezocht naar laagdrempelige projecten of vrijwilligerswerk waarbij ze rustig kunnen wennen aan het dagelijks leven. Geef jongeren het gevoel dat ze nuttig bezig zijn zodat ze met een voldaan gevoel naar huis gaan. Ze herstellen namelijk sneller als ze in beweging zijn. Ook werkgevers met een sociaal hart kunnen het verschil maken door de jongeren een kans te geven.”

Spelen familie en vrienden een rol bij de begeleiding?

“Professionele begeleiders kunnen natuurlijk niet alles. Het is belangrijk contact te zoeken met de mensen in het netwerk van de jongere. Begeleiders zijn slechts een korte periode betrokken bij het leven van cliënten. Familie en vrienden zijn, als het goed is, blijvend.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat jongeren zelfstandig kunnen wonen?

“In Amsterdam Zuidoost heeft HVO- Querido 27 containerwoningen tot haar beschikking. De overige woningen zijn bestemd voor studenten. De jongeren wonen dus tussen de studenten die niet weten dat sommige buren een psychiatrische kwetsbaarheid hebben. Op de begane grond is kantoortje van HVO-Querido gevestigd waar jongeren overdag naar binnen kunnen met vragen en wij zijn ook in de buurt. Dat geeft een veilig gevoel.”

Hoe lang mogen ze in de containerwoningen blijven?

“We streven ernaar dat de jongeren binnen drie jaar doorstromen naar een zelfstandige woning en als dat -nog- niet lukt zoeken we wat anders. We zetten ze natuurlijk niet op straat. Maar meestal lukt het om jongeren binnen drie jaar zelfstandig te laten wonen.”