Wie depressief is, vindt het soms moeilijk om zich persoonlijk aan te melden. In België werken twee centra voor geestelijke gezondheidszorg aan een website waarmee je anoniem in behandeling kan gaan. Personen die met een depressie kampen en reguliere therapie volgen, gaan in het begin wekelijks, later met langere tussenpozen langs bij een hulpverlener. Binnenkort zal de begeleiding volledig online en zelfs anoniem kunnen.

Op de website worden modules aangeboden om depressieve klachten te behandelen. Bijbehorende begeleiding is mogelijk onder de vorm van klassieke face-to-facegesprekken en volgend jaar zal die begeleiding ook via anonieme chats kunnen. Jezelf bekendmaken om therapie te volgen is dan niet meer vereist.

Online therapie als aanvulling op klassieke hulpverlening

Het doel van de online therapie is om personen te bereiken die niet naar de klassieke hulpverlening stappen. Er is veel schaamte over depressie en het wordt vaak verborgen gehouden, vooral onder hoogopgeleiden’, zegt Herwig Claeys. Als klinisch psycholoog is hij deels verbonden aan het CAD Limburg (Centra Alcohol- en Drugproblemen).

Sinds enkele weken wordt er geëxperimenteerd met de online therapie als aanvulling op de reguliere therapie. ‘Patiënten kunnen thuis oefeningen maken en de gesprekken voor de reguliere sessies voorbereiden’, zegt Claeys. ‘Denk aan een oefening waarbij de cliënt thuis in kaart brengt wie dicht bij hem of haar staat, dat hij of zij benoemt hoe de relaties met de personen zijn en welke rol die relaties spelen bij de problemen. Andere oefeningen zijn bedoeld om piekeren te verminderen. Ontspanningsoefeningen helpen om na te gaan wat je echt belangrijk vindt in het leven.’

Depressie: passief of opgejaagd?

Maar kan je als zorgverlener een patiënt met een depressie wel goed begeleiden als je hem of haar nooit persoonlijk hebt ontmoet om je een beeld van de ernst van de depressies te maken?

‘Het zit juist zo dat niet iedereen op dezelfde manier depressief is’, zegt Claeys. ‘De ene is heel passief, de ander heel opgejaagd. Er zijn ook veel verschillende soorten therapieën. De verschillende benaderingen komen aan bod in de vele modules die we hebben opgesteld. In de chatgesprekken kunnen dan, net als in de gewone gesprekken, keuzes gemaakt worden over welke aanpak de beste is.’

Bij een lichte depressie kan volgens Claeys de aanpak van anonieme chatgesprekken en oefeningen voldoende zijn als behandeling, bij zwaardere depressies kan het een opstap vormen naar de klassieke therapie met persoonlijke sessies.

Bron: KU Leuven