Blijf op de hoogte

Keuzemogelijkheden bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie

De behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is een kwestie van maatwerk. Dr. Anton Franken, internist-endocrinoloog in het Isala te Zwolle, gaat hier op in en vertelt bovendien over de kracht van BijnierNET.

Hoe ziet de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie eruit?

‘Als de bijnieren onvoldoende cortisol aanmaken, kiezen we voor cortisolvervangingstherapie. Bij de behandeling is het de uitdaging om de natuurlijke cortisol-afgifte zoveel mogelijk na te bootsen.’ Bij een normaal lichaamseigen ritme is de afgifte ’s morgens om acht uur het hoogst, dan daalt het vervolgens in de loop van de dag, om aan het eind van de avond bijna nul te zijn. Na vier uur ’s nachts gaat de afgifte weer langzaam omhoog. ‘We kiezen voor het flexibele schema van drie à vier maal per dag hydrocortison, het vervangende hormoon. Het is kortwerkende cortisol; de dosering ’s morgens is hoger dan ’s middags en ’s avonds. Het streven is om de dosering niet te hoog en niet te laag te laten zijn, tussen de 15 en 25 milligram per dag.’ En er is ook hydrocortison met gereguleerde afgifte beschikbaar, die eenmaal daags wordt ingenomen. Volgens dr Franken heb je in beide gevallen in mogelijke stresssituaties een beetje extra nodig: ‘Als je bijvoorbeeld tien kilometer gaat hardlopen, heb je iets extra nodig. Dan moet je vaak nog extra hydrocortison nemen. Het mooiste zou een oplossing zijn zoals bij diabetes, met een pompje dat op het gewenste moment het middel kan toedienen. Zo ver zijn we helaas nog niet.”

Wat doet BijnierNET?

“Belangrijk is dat op dit platform patiënten en zorgverleners zijn verenigd. BijnierNET heeft een zorgstandaard gemaakt, waarin staat hoe je de diagnose stelt, wat de behandeling is, en zo voort. Deze standaard is geaccordeerd door het ZorgInstituut. Ziekenhuizen die voldoen aan de zorgstandaard staan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. Belangrijk is ook belangenbehartiging voor patiënten, bijvoorbeeld richting overheid en zorgverzekeraars. Verder is informeren essentieel, via filmpjes, blogs, van alles. Informatie bijvoorbeeld over wat te doen in stresssituaties: een extra tablet slikken of soms zelfs een noodinjectie zetten.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.

C-ANPROM/NL//0539

Gerelateerde artikelen

In deze podcast praat Maarten Le Fevre van Deci Medical Partners over de zeldzame ziekte bijnierschorsinsufficiëntie met Johan de Graaf, voorzitter van de Nederlandse Hypofyse Stichting, en patiënte Lieke Opdam…

In de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie speelt de verpleegkundig specialist een belangrijke rol. Kirsten Davidse is verpleegkundig specialist in het Erasmus MC te Rotterdam. Zij vertelt over haar betekenis voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

Bijnierschorsinsufficiëntie wordt behandeld door een endocrinoloog. Endocriene klieren zijn organen die hormonen in de bloedbaan afscheiden, zoals de schildklier, hypofyse, alvleesklier, bijnier en de geslachtsklieren. Wat kan een endocrinoloog voor iemand met bijnierschorsinsufficiëntie betekenen en hoe ziet de zorg eruit? We spraken hierover met dr. Richard Feelders van het Erasmus MC te Rotterdam.

Dr. André van Beek is endocrinoloog en werkt in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  Uit onderzoek dat hij leidde naar de optimale dosering van hydrocortison voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie…

In de behandeling van en het onderzoek naar bijnierschorsinsufficiëntie speelt een expertcentrum een essentiële rol. Prof. Dr. Henri Timmers is endocrinoloog en als voorzitter verbonden aan het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.