Blijf op de hoogte

Keuzemogelijkheden bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie

De behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is een kwestie van maatwerk. Dr. Anton Franken, internist-endocrinoloog in het Isala te Zwolle, gaat hier op in en vertelt bovendien over de kracht van BijnierNET.

Hoe ziet de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie eruit?

‘Als de bijnieren onvoldoende cortisol aanmaken, kiezen we voor cortisolvervangingstherapie. Bij de behandeling is het de uitdaging om de natuurlijke cortisol-afgifte zoveel mogelijk na te bootsen.’ Bij een normaal lichaamseigen ritme is de afgifte ’s morgens om acht uur het hoogst, dan daalt het vervolgens in de loop van de dag, om aan het eind van de avond bijna nul te zijn. Na vier uur ’s nachts gaat de afgifte weer langzaam omhoog. ‘We kiezen voor het flexibele schema van drie à vier maal per dag hydrocortison, het vervangende hormoon. Het is kortwerkende cortisol; de dosering ’s morgens is hoger dan ’s middags en ’s avonds. Het streven is om de dosering niet te hoog en niet te laag te laten zijn, tussen de 15 en 25 milligram per dag.’ En er is ook hydrocortison met gereguleerde afgifte beschikbaar, die eenmaal daags wordt ingenomen. Volgens dr Franken heb je in beide gevallen in mogelijke stresssituaties een beetje extra nodig: ‘Als je bijvoorbeeld tien kilometer gaat hardlopen, heb je iets extra nodig. Dan moet je vaak nog extra hydrocortison nemen. Het mooiste zou een oplossing zijn zoals bij diabetes, met een pompje dat op het gewenste moment het middel kan toedienen. Zo ver zijn we helaas nog niet.”

Wat doet BijnierNET?

“Belangrijk is dat op dit platform patiënten en zorgverleners zijn verenigd. BijnierNET heeft een zorgstandaard gemaakt, waarin staat hoe je de diagnose stelt, wat de behandeling is, en zo voort. Deze standaard is geaccordeerd door het ZorgInstituut. Ziekenhuizen die voldoen aan de zorgstandaard staan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. Belangrijk is ook belangenbehartiging voor patiënten, bijvoorbeeld richting overheid en zorgverzekeraars. Verder is informeren essentieel, via filmpjes, blogs, van alles. Informatie bijvoorbeeld over wat te doen in stresssituaties: een extra tablet slikken of soms zelfs een noodinjectie zetten.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.

C-ANPROM/NL//0539

Gerelateerde artikelen

Dr. André van Beek is endocrinoloog en werkt in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  Uit onderzoek dat hij leidde naar de optimale dosering van hydrocortison voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie…

In de behandeling van en het onderzoek naar bijnierschorsinsufficiëntie speelt een expertcentrum een essentiële rol. Prof. Dr. Henri Timmers is endocrinoloog en als voorzitter verbonden aan het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten…

Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie kunnen een verminderde kwaliteit van leven hebben. “Goede behandeling en een gezonde leefstijl zijn belangrijk om met deze aandoening om te kunnen gaan”, aldus Lisanne van der…

Bijnierschorsinsufficiëntie
Kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen

Internist-endocrinoloog Lisanne van der Plas-Smans van het HagaZiekenhuis in den Haag geeft een toelichting op de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen. Een belangrijk handvat voor patiënten en zorgverleners dat veel informatie bevat over…

De hypofyse is een klein orgaan onderaan de hersenen. Klein, maar voor de hormoonhuishouding in het lichaam van essentieel belang. Johan de Graaf is voorzitter van de Nederlandse Hypofyse Stichting.…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.