Ouderen die dagelijks het huis uitgaan, leven langer dan degenen die zich isoleren. Dat blijkt uit onderzoek van the Hadassah Hebrew-University Medical Center, recent verschenen in the Journal of the American Geriatrics Society.

Meer risico op psychische aandoeningen

Er is al eerder onderzoek gedaan naar het effect van het huis verlaten op de gezondheid. Hieruit bleek dat mensen die nooit buiten komen meer risico lopen op depressies, angsten en andere psychische aandoeningen.

De wetenschappers wilden bestuderen of het voor de gezondheidseffecten uitmaakt hoe vaak iemand het huis verlaat.

Huis verlaten en mortaliteit

Aan de studie deden 3.375 ouderen mee die een leeftijd tussen de 70 en 90 jaar hadden. Allen hadden ze deelgenomen aan de 1990-2015 Jerusalem Longitudinal Study.

De wetenschappers vroegen de ouderen om vragenlijsten in te vullen waarmee zij konden aangeven hoe vaak zij wekelijks hun huis verlieten. Aansluitend werd een onderverdeling in 3 groepen gemaakt: deelnemers die dagelijks hun huis verlieten, een groep die regelmatig naar buiten ging (2 tot 5 keer) en degenen die hun huis nauwelijks verlieten (minder dan een keer per week).

Vervolgens bestudeerden de onderzoekers de mortaliteit van 2010 tot 2015. Uiteindelijk ontdekten ze dat degenen die hun huis dagelijks verlieten de minste kans hadden op een vervroegde dood. De deelnemers die grotendeels binnenbleven, liepen echter het hoogste risico.

Naar buiten gaan, maakt verschil

Het team concludeert dat een simpele activiteit als het huis verlaten enorm veel verschil kan uitmaken voor ouderen. Hierbij waren de resultaten onafhankelijk waren van iemands gezondheid en fysieke mobiliteit. Ook mensen met een visuele beperking, diabetes, hartziekten en hypertensie bleken van een andere omgeving te profiteren.

Hoewel de onderzoekers geen precieze verklaring hebben voor hun bevindingen, veronderstellen ze dat het huis verlaten iemand de kans geeft om zich te betrekken met de buitenwereld. Veerkrachtige ouderen blijven geëngageerd, ongeacht hun fysieke beperkingen. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangetoond dat omgevingen buitenshuis – met name natuurlijke gebieden – stressverlagend werken en kunnen leiden tot een betere fysieke en mentale gezondheid.