Medicatie zeldzame ziekten van apotheek naar ziekenhuis

De kosten van dure geneesmiddelen, zoals anti-TNF-middelen tegen reuma, psoriasis, colitis ulcerosa en de Ziekte van Crohn, worden per 1 januari 2012 niet meer door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) vergoed.

Medicatie zeldzame ziekten niet langer bij apotheek

Tot 1 januari 2012 kregen patiënten met zeldzame ziekten hun geneesmiddelen meestal via de apotheek. Met de beleidswijziging die op 1 januari 2012 inging is het ziekenhuis volledig verantwoordelijk geworden voor de verstrekking van deze middelen.Artsen en patiëntenverenigingen, verenigd in de EGV, spraken al vroeg hun zorg uit over deze overheveling.

Zorgen over overheveling

Volgens Tineke Markus, directeur van de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland), werd de levering veelal gedaan door de ZorgApotheek: “Nu moet het ziekenhuis ineens de verantwoordelijkheid op zich nemen(Linken naar bericht 2). Dan moest het geneesmiddel ofwel opgehaald worden in de poli-apotheek ofwel het ziekenhuis nam de zorg op zich om het geneesmiddel bij de patiënten af te leveren. Bovendien waren we bang dat de budgetten van de ziekenhuizen vroegtijdig in het jaar verbruikt zouden zijn, waardoor patiënten die zich nadien zouden melden achter het net zouden vissen”, licht zij toe.

Overheveling medicatie wekt angst

De angst leidde tot een monitoring van het nieuwe proces. Aanvankelijk gingen inderdaad wat zaken mis en ontstonden kleine tekorten in budgetten. De achterban van Tineke Markus meldde niet al te veel problemen. Wat wel gold (en geldt) is dat medicijnen vaak verder weg gehaald moeten worden en de overdracht verliep niet helemaal goed.

Bezuiniging medicatie zeldzame ziekten levert niets op

Belangrijker is de constatering dat de bezuiniging -het uiteindelijke doel van de overheveling- eigenlijk geen bezuiniging oplevert. Tineke Markus: “Ik begrijp dat bezuinigingen in de zorg nodig zijn. Het idee was dat na de overheveling ziekenhuizen zelf de inkoop zouden kunnen doen en kortingen zouden kunnen bedingen. In de praktijk werkt het niet zo.”

Kosten zeldzame ziekten moeten dalen

“Een ziekenhuis zit niet altijd in de goede positie om die onderhandelingen te doen en de medicijnen worden er niet goedkoper door. Maar tegelijkertijd zorgen deze middelen er wel voor dat deze patiënten minder ziekenhuisopname hebben, kunnen doorwerken of hun school of studie kunnen afmaken en een aanzienlijk betere kwaliteit van leven noteren. Voor patiënten met Crohn en colitis ulcerosa zijn de kosten in de afgelopen vijf jaar in totaliteit niet toegenomen. Dat wordt in het totale beeld te weinig belicht”, zegt Markus.