In onderzoek van het Máxima Medisch Centrum (MMC) is voor het eerst aangetoond dat het veilig is om premature baby’s te behandelen met paracetamol voor pijnbestrijding. Het onderzoek is uitgevoerd door door Christ-jan van Ganzewinkel, verpleegkundig specialist en werkzaam op de NICU (intensive care voor te vroeg geborenen) van MMC.

Premature baby’s

Gemiddeld ondergaan te vroeg geboren baby’s op een NICU meer dan tien pijnlijke (be)handelingen per dag. Van Ganzewinkel laat zien dat paracetamol, toegediend via een ader, goed wordt verwerkt door het lichaam van de vroeggeboren baby’s. Dit geldt al voor de kleinste patiëntjes geboren na een zwangerschap van minder dan 32 weken. Er zijn geen bijwerkingen gevonden.

Mogelijkheden pijnbestrijding beperkt

Dat veel te vroeg geboren baby’s pijn ervaren blijkt uit eerder onderzoek. Daarnaast toonde een recente studie aan dat pijnmeting en pijnbehandeling op NICU’s in een groot aantal Europese landen, ook in Nederland, nog onvoldoende plaatsvindt. De mogelijkheden voor pijnbestrijding bij pasgeborenen zijn beperkt, omdat er weinig bekend is over de werking en effecten van de pijngeneesmiddelen. Vooral bij zeer te vroeg geborenen is dit echter lastig, bijvoorbeeld omdat zij niet of beperkt voeding verdragen. Het onderzoek van Van Ganzewinkel laat zien dat het gebruik van meerdere doses paracetamol via de ader bij deze kwetsbare groep patiëntjes leidt tot voorspelbare bloedspiegels.

Effectieve dosering vaststellen in vervolgstudie

De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor vervolgonderzoek naar de juiste, effectieve dosering. Het onderzoek van Van Ganzewinkel draagt om deze reden bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare patiëntjes.

Bron: MMC